Έργο DRYGAS: Ενέργεια από αγροτοκτηνοτροφικά και τροφικά υπολείμματα της μεσογειακής λεκάνης (φωτο)

Με στόχο την παραγωγή ενέργειας από υπολείμματα τα οποία παράγονται στις ξηρικές ή ημιξηρικές περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης αλλά και από υπολείμματα τροφίμων, δυο εταιρείες η ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε και η ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, καθώς και επιστήμονες από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μετατρέπουν αγροτοκτηνοτροφικά υπολείμματα και υπολείμματα τροφών σε βιοαέριο και εδαφοβελτιωτικό. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται μέσα από το καινοτόμο έργο DRYGAS «Ανάπτυξη Βέλτιστων Βιο-αντιδραστήρων Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης, με Στόχο τη Συνολική Ενεργειακή Αξιοποίηση των Υπολειμμάτων της Μεσογειακής».

Αντικείμενο του DRYGAS είναι η ανάπτυξη ενός ξηρού αναερόβιου βιο-αντιδραστήρα (Solid State Anaerobic Bioreactor), που θα μπορεί να διαχειρίζεται με αυτοματοποιημένο και βέλτιστο τρόπο, το σύνολο των υπολειμμάτων της Μεσογειακής υπαίθρου (γεωργικής, κτηνοτροφικής, αγροτοβιομηχανικής και αστικής προέλευσης), να παράγει το μέγιστο δυνατό όγκο και βέλτιστης σύνθεσης βιοαέριο και να εξάγει χώνεμα εύκολα διαχειρίσιμο και αξιοποιήσιμο.

Όπως αναφέρεται, αρχικά στο πλαίσιο του έργου προσδιορίζονται σε εργαστηριακές δομές οι βέλτιστοι λειτουργικοί παράμετροι ξηρής αναερόβιας χώνευσης με στόχο τη μέγιστη δυνατή παραγωγή βιοαερίου, αξιοποιώντας το σύνολο των υπολειμμάτων που είναι διαθέσιμα στη Μεσογειακή λεκάνη. Στην συνέχεια κατασκευάστηκαν πιλοτικοί ξηροί αναερόβιοι αντιδραστήρες (batch mode), με το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτοματοποιημένης λειτουργίας και λογισμικό που θα επιτρέψει την εμπορική και βιώσιμη ανάπτυξη των μονάδων αυτών και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους, με τη μικρότερη δυνατή απαίτηση για προσωπικό, ειδικευμένο και μη. Συνεπώς, βασικό αποτέλεσμα του DRYGAS είναι η εδραίωση της ξηρής αναερόβιας χώνευσης, ως μιας εφικτής και αποδοτικής διεργασίας ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων και στην Ελλάδα ώστε να αξιοποιούνται υπολείμματα της Μεσογειακής λεκάνης. Οι εργαστηριακές και πιλοτικές μονάδες βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Όσον αφορά την πιλοτική μονάδα 3 m3, μείγμα υπολειμμάτων με υγρασία 70-80% τοποθετείται μέσα στον αντιδραστήρα για τουλάχιστον 30 ημέρες. Ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης παράγεται ποσότητα βιοαερίου από 1 -1.5 m3/day και χώνεμα εύκολα διαχειρίσιμο για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.

Το Έργο DRYGAS υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στo πλαίσιο της Δράσης 1.b.2 «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, σε τομείς της RIS3Crete», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης» 2014 – 2020. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.drygas.gr και ακολουθήστε τους λογαριασμούς DRYGAS ris3 στο ΥouTube και Drygas@drygasRIS3crete στο Facebook.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση