Έρευνα για τη συνύπαρξη με την άγρια ζωή στους περιαστικούς βιότοπους της Θεσσαλονίκης

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» ξεκίνησε επιστημονική έρευνα με σκοπό την καταγραφή ειδών άγριας πανίδας στους περιαστικούς βιότοπους της Θεσσαλονίκης, την καταγραφή των στάσεων και των απόψεων του πληθυσμού της πόλης, καθώς και την αξιολόγηση της οικολογικής σημασίας των βιότοπων αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών της πόλης με την περιαστική φύση και την κατανόηση του πως αυτή και ο άνθρωπος είναι στοιχεία αλληλένδετα. Το παρόν έργο αποτελεί την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της Καλλιστώς με το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο υποστηρίζει χορηγικά όλες τις δράσεις του έργου «Η Άγρια Ζωή δίπλα μας», με συνολική διάρκεια 2 έτη (2018-2020).

Η έρευνα θα γίνει στα περιαστικά δάση του Σέιχ Σου και του όρους Χορτιάτη, ενώ οι δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης, με έμφαση στις περιοχές που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή της έρευνας. Επιπλέον, τηρώντας σειρά προτεραιότητας, κάποια από τα σχολεία θα επισκεφτούν την περιοχή της μελέτης, θα ξεναγηθούν από τους ανθρώπους της Καλλιστώς και θα δουν από κοντά πως συλλέγονται τα στοιχεία σε μία περιβαλλοντική έρευνα.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται πανευρωπαϊκά μια τάση επανεμφάνισης ορισμένων θηλαστικών της άγριας πανίδας, φυτοφάγων και σαρκοφάγων, κοντά στα αστικά κέντρα. Σημαντικότερες αιτίες του φαινομένου αποτελούν, πέρα από την φυσική ανάκαμψη των πληθυσμών, οι αλλαγές στις χρήσεις γης και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου προστασίας ειδών άγριας πανίδας [Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τους Οικοτόπους (92/43 ΕΟΚ) και για τα Πτηνά (79/409/ΕΟΚ)]. Με την χορηγία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη δίνεται η δυνατότητα να ερευνηθεί η έκταση του φαινομένου αυτού για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σημαντική χορηγική στήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία της Καλλιστώς σε θέματα έρευνας, μελέτης και παρακολούθησης ειδών θηλαστικών της άγριας πανίδας, αναμένεται να φέρουν χρήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, τόσο για την Πολιτεία και τα ερευνητικά ιδρύματα όσο και για το ευρύτερο κοινό. Η έρευνα γίνεται με την άδεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε συνεννόηση με τη Δασική Υπηρεσία, στην οποία θα κοινοποιηθούν και τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι εργασίες πεδίου θα πραγματοποιηθούν με την ελάχιστη δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας. Επιπλέον, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της Καλλιστώς στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η ομάδα έργου θα σχεδιάσει και θα παρουσιάσει στους μαθητές της Θεσσαλονίκης ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό που θα εστιάζει στην «γειτονιά τους» και όχι σε μακρινούς τόπους, όπως τα βουνά της Πίνδου και της Ροδόπης.

Σημείωση:

[i] Ειδικά για τα μεγάλα σαρκοφάγα έχει δημοσιευτεί από τον Δεκέμβριο του 2014 στο επιστημονικό περιοδικό Science μια πανευρωπαϊκή έρευνα στην οποία συμμετείχε και η ΚΑΛΛΙΣΤΩ, παρέχοντας δεδομένα για το λύκο και την αρκούδα στην Ελλάδα. Επιπλέον λεπτομέρειες για το εν λόγω επιστημονικό άρθρο, Chapron G. και συνεργάτες (2014): Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science, 346, 1517-1519, μπορούν να βρεθούν εδώ: http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.abstract

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση