Έρευνα για τον πληθυσμό Μαυρόγυπα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς

Τη χορήγηση άδειας έρευνας για τον Μαυρόγυπα, στο Εθνικό Πάρκο Δάσος Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου ενέκρινε με απόφασή του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών Δημήτρης Γερμανός.

Το πεδίο έρευνας αφορά τις Ζώνες Α1 & Α2 (Ζώνες Προστασίας της Φύσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 35600/2006) και τον χώρο τροφοδοσίας Αρπακτικών Πουλιών, 3,5 χλμ. νότια του κέντρου ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης, ενώ θα πραγματοποιηθεί σε διάρκεια ενός μήνα, από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου.

Η έρευνα θα γίνει από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Άγριας Πανίδας, του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο συντονισμός της έρευνας θα πραγματοποιείται από τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης κ. Δημήτριο Ε. Μπακαλούδη Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η αποτύπωση δημογραφικών στοιχείων του πληθυσμού και των μετακινήσεων των ατόμων Μαυρόγυπα που φωλιάζουν στο Εθνικό Πάρκο.

Στα νεαρά και στα ενήλικα άτομα θα τοποθετηθούν δορυφορικοί πομποί για την ακριβέστερη αποτύπωση των μετακινήσεών τους, ενώ για τη διερεύνηση της κατάστασης της υγείας τους, θα ληφθούν 5 ml αίματος, δείγματα γενετικού υλικού από τα φτερά και έκκριμα κλοάκης, φάρυγγα και δακρύων από περίπου 20-25 πουλιά.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες ή στρατιωτικές αρχές. Πριν από τις λήψεις στο πεδίο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Δασών 'Εβρου, για να οριστούν από κοινού, ο χρόνος και η τοποθεσία της έρευνας, η οποία θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να εξασφαλίζει τη λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της.

Η Δασική Αρχή θα παρακολουθήσει και θα εποπτεύσει τη διαδικασία και θα επιβάλλει, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συμπληρωματικούς όρους, για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα των περιοχών αρμοδιότητάς της.

Πηγή φωτογραφίας: anemourion.blogspot.com

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση