Έρευνα για το ρινοδέλφινο στον Σαρωνικό

Τη χορήγηση άδειας ερευνών πεδίου για φωτο-ταυτοποίηση ατόμων του Ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus), με φωτογράφηση από ερευνητικό σκάφος των ραχιαίων πτερυγίων τους, βάσει των οποίων (μικρά σκισίματα, σχήμα, κτλ.) γίνεται μετά από ανάλυση η ταυτοποίηση των ατόμων του είδους, ενέκρινε η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών.

Στόχος της έρευνας είναι η εκτίμηση της αφθονίας του πληθυσμού με χρήση στατιστικών μοντέλων δειγματοληψίας φωτο-ταυτοποιημένων ατόμων (Mark Recapture) καθώς και άλλων σημαντικών πληθυσμιακών παραμέτρων (side fidelity, home range, κοινωνική δομή κ.ά.).

Η περιοχή έρευνας είναι ο Δυτικός Σαρωνικός κόλπος και ο Εξωτερικός Σαρωνικός κόλπος (πιο συγκεκριμένα το τετράπλευρο με τις συντεταγμένες 37.869 - 23.144, 37.884 - 23.485, 37.6372 - 23.839, 37.521 - 23.537). Το χρονικό διάστημα των επισκέψεων στα πεδία ορίζεται από 1/4/2018 έως 31/3/2019.

Η έρευνα πεδίου πρόκειται να γίνει με φουσκωτό σκάφος και όταν εντοπιστούν κητώδη το ερευνητικό σκάφος πλησιάζει παράλληλα στην πορεία που ακολουθούν και ο ερευνητής φωτο-ταυτοποίησης φωτογραφίζει, βάσει διεθνών πρωτοκόλλων δειγματοληψίας, τα ραχιαία πτερύγια όσων περισσότερων ατόμων γίνεται, με προσπάθεια φωτογράφησης τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς πλευράς κάθε ζώου. Η έρευνα πρέπει να διακόπτεται αν υπάρξει ένδειξη ενόχλησης από την πλευρά των ζώων, εξαιτίας υποβρύχιου θορύβου από εξωλέμβιο μηχανή, χειρισμών ερευνητικού σκάφους, διάρκειας έρευνας και απόστασης από τους ερευνητές. Στη συνέχεια γίνεται η φωτο-ταυτοποίηση και η ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων (FinBase, ΝΟΑΑ). Για την εκτίμηση της αφθονίας του πληθυσμού θα διεξαχθούν κατ' ελάχιστο 20 έρευνες πεδίου τον χρόνο και το ελάχιστο 5 χρόνια δειγματοληψίας, το σύνολο δηλαδή 100 έρευνες πεδίου για την περίοδο 2018 -2023.

Τα άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο είναι οι:

• Πιπίνης Νικόλαος - ΜSc Βιολογική Ωκεανογραφία / Επικεφαλής Έρευνας

• Πιπίνης Δήμος - Μηχανικός Υπολογιστών / Ερευνητής με ειδίκευση στη Φωτο-ταυτοποίηση κητωδών

• Ρoβολής Παναγιώτης - Βιολόγος Maritime Mammal Observer / Ερευνητής πεδίου

• Καρκάνη Ελεάνα - Δρ. Γεωλογίας / Ερευνήτρια πεδίου

• Πύρρος Στάθης - Δρ. Μηχανικός Υπολογιστών / Ερευνητής πεδίου

Πριν από τις εργασίες στα πεδία των ερευνών, όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δασών Πειραιά, για να οριστούν οι χρονολογίες και τοποθεσίες παρατήρησης του προστατευόμενου είδους. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που θα εξασφαλίζει τη λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους.

Μετά το πέρας των εργασιών, θα πρέπει να αποσταλεί περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωσή της, για το αρχείο της Υπηρεσίας μας.

Τέλος, η Διεύθυνση Δασών Πειραιά παρακαλείται να ενημερώσει την οικία Λιμενική Αρχή για την παρακολούθηση και εποπτεία της διαδικασίας επιβάλλοντας, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συμπληρωματικούς όρους για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στους πληθυσμούς του είδους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση