Έρευνα: Πάνω από τους μισούς Ευρωπαίους σκέφτονται το περιβάλλον πριν ψωνίσουν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες του 2019. Ο πίνακας δείχνει ότι η ψαλίδα στις καταναλωτικές συνθήκες μειώνεται συνολικά μεταξύ των διαφόρων περιοχών της ΕΕ, ότι οι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος και ότι οι κανόνες για τους καταναλωτές καθιστούν δυνατή την εμπιστοσύνη στην αγορά.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων, δήλωσε: «Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 70 % των καταναλωτών της ΕΕ εμπιστεύονται τους εμπόρους λιανικής όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους, αλλά δείχνουν επίσης ότι οι προσπάθειες για τη βελτίωση των καταναλωτικών συνθηκών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης πρέπει να συνεχιστούν. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των καταναλωτών και των αρχών. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι οι καταναλωτές εμφανίζονται ολοένα και πιο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αγορών τους. Καθώς πλησιάζει η περίοδος των Χριστουγέννων, προτρέπω όλους τους καταναλωτές να επιλέγουν για τις αγορές τους αξιόπιστους εμπόρους, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να αγοράζουν υπεύθυνα.»

Βασικά ευρήματα:

  • Εν μέσω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και την παγκόσμια ρύπανση από πλαστικά, η έρευνα διαπιστώνει ότι ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών στην ΕΕ λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγορών τους. Οι πλέον συνειδητοποιημένοι καταναλωτές στην ΕΕ είναι εκείνοι που βρίσκονται στις νότιες χώρες (59 %) και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (57 %). Η μεγάλη πλειονότητα των εμπόρων λιανικής (71 %) πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί που διατυπώνονται για προϊόντα ή υπηρεσίες στον τομέα τους είναι αξιόπιστοι.
  • Οι καταναλωτικές συνθήκες βαίνουν προς το χειρότερο στη Δυτική Ευρώπη, αλλά εξακολουθούν να βελτιώνονται σε άλλα μέρη της ΕΕ, με τις νότιες και ανατολικές χώρες της ΕΕ να μειώνουν τη διαφορά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ της χώρας με την υψηλότερη (Σουηδία, με 71 %) και με τη χαμηλότερη βαθμολογία (Κροατία, με 53 %) παραμένει σημαντική.
  • Πάνω από το 70 % των καταναλωτών της ΕΕ εμπιστεύονται τους εμπόρους λιανικής όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών. Αντικατοπτρίζοντας αυτή την τάση, περισσότερο από το 70 % των εμπόρων λιανικής θεωρεί ότι είναι εύκολο να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τους καταναλωτές. Επιπλέον, οι περισσότεροι έμποροι λιανικής στην ΕΕ αξιολογούν θετικά την επιβολή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των καταναλωτών και των προϊόντων στον τομέα τους. Τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνει η επιβολή της νομοθεσίας για την ασφάλεια των προϊόντων, όπου τα τρία τέταρτα των εμπόρων λιανικής εκτιμούν το εποπτικό έργο των δημόσιων αρχών.
  • Το ποσοστό των καταναλωτών που πραγματοποιεί διαδικτυακές αγορές έφτασε περίπου το 60 % το 2018 και εξακολουθεί να αυξάνεται, παρά τις έντονες διαφορές που σημειώνονται και κυμαίνονται από 84 % στη Δανία έως περίπου 20 % στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην πραγματοποίηση διασυνοριακών αγορών από άλλες χώρες της ΕΕ (48 %) είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι για τις διαδικτυακές αγορές εντός της χώρας τους (72 %).

Ιστορικό

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες παρακολουθεί τις εθνικές συνθήκες για τους καταναλωτές σε τρεις τομείς:

1. Γνώσεις και εμπιστοσύνη

2. Συμμόρφωση και επιβολή

3. Καταγγελίες και επίλυση διαφορών

Εξετάζει επίσης την πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της λιανικής αγοράς της ΕΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι κύριες πηγές δεδομένων του είναι αντιπροσωπευτικές έρευνες σε καταναλωτές και εμπόρους λιανικής στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση