Έτοιμα έως το τέλος του χρόνου τα σχέδια διαχείρισης υδάτων.

Τη διαβεβαίωση  ότι μέχρι  το  τέλος  του 2013   θα είναι  έτοιμα   τα σχέδια διαχείρισης  υδάτων  έδωσε  ο ειδικός  γραμματέας  του ΥΠΕΚΑ κ. Τράντης. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (GR10), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), πραγματοποίησε θεματική ημερίδα για την «Προστασία και αποκατάσταση της λίμνης Κορώνειας».

Στην ημερίδα, που έλαβε χώρα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων κ. Τριάντης, η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ κ. Κ. Μάρκου, ο δήμαρχος Βόλβης κ. Γαλαμάτης, η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης, κ. Δ. Μπόμπορη, εκπρόσωποι της Δ/νσης Υδάτων, εκπρόσωποι των Υπουργείων Π.ΕΚ.Α και Α.Α.Τ, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δημοτικοί σύμβουλοι και
εκπρόσωποι δήμων, εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ, Πρόεδροι Φορέων, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι μελετητικών γραφείων.

Στην ημερίδα συζητήθηκε εκτενώς η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο,
ωστόσο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τα σχέδια διαχείρισης υδάτων για τη χώρα μας. Στο σημείο αυτός ο ειδικός γραμματέας ανέφερε πως για το σύνολο των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας (14 διαμερίσματα), πέντε από αυτά θα εγκριθούν τον επόμενο μήνα, άλλα πέντε είναι σε διαδικασία έγκριση, και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εγκριθεί και τα τελευταία τέσσερα. Τα σχέδια διαχείρισης προσδιορίζουν τους στόχους για το κάθε υδατικό διαμέρισμα, αποτιμούν την κατάσταση, καθορίζουν τα μέτρα, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, και τελικά επικαιροποιούνται κάθε έξι χρόνια. Με την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης υδάτων θα υλοποιηθούν οι στόχοι της Κοινοτικής Οδηγίας, δηλαδή θα υπάρχει ικανοποίηση της ζήτησης και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η κ. Τζίκη από την Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας του ΕΓΥ τόνισε την ανάγκη προώθησης βιώσιμης χρήσης του νερού, μιας και στην Ελλάδα υπάρχει άνιση κατανομή των υδάτινων πόρων, εποχιακή ζήτηση νερού, υπεράντληση και αλόγιστη χρήση.

Στη συνέχεια της ημερίδας, η νομική σύμβουλος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., κ. Τζατζάκη αναφέρθηκε στην πρόσφατη καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έλλειψη μέτρων προστασίας της λίμνης Κορώνειας. Στην ομιλία της ανέλυσε το ιστορικό της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας το 2003, που τελικά κατέληξε στην καταδίκη, τον Φεβρουάριο του 2013, εξαιτίας της μη υλοποίησης δράσεων για τηνπροστασία του οικοσυστήματος.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!