Έως τον Απρίλιο οι αιτήσεις για την επιχορήγηση αντιχαλαζικών

Την επιχορήγηση μέσων ενεργητικής προστασίας σε ήδη εγκατεστημένες και υποστυλωμένες καλλιέργειες αποφάσισε το ΔΣ του ΕΛΓΑ, κατά την τελευταία συνεδρίασή του, τροποποιώντας την προηγούμενη σχετική απόφαση.

Η υπ’ αριθμ. 88/5-6-2014 προηγούμενη απόφαση προέβλεπε για τους αμπελοπαραγωγούς δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα για τα μέτρα 2 και 3 (αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβροχική μεμβράνη), μόνο εφόσον οι εγκαταστάσεις τους τηρούσαν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παραγωγής ποιοτικών προϊόντων που συνεισφέρουν στο ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών προχώρησε σε τροποποίηση της Απόφασης επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας.

Βάσει της υπ’ αριθμ. 18/17-02-2016 Απόφασης  του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, οι παραγωγοί επιτραπέζιων σταφυλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων του Πίνακα 1, που έχουν εγκαταστάσεις όπου μπορεί να τοποθετηθεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη, μπορούν να αιτηθούν μέχρι 8-04-2016 για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας, παίρνοντας οι ίδιοι την ευθύνη για την αρτιότητα και την αντοχή της κατασκευής τους.

Δεδομένου, ότι η όλη ενέργεια έχει πιλοτικό χαρακτήρα, η ανώτατη επιλέξιμη έκταση κάλυψης ανά παραγωγό είναι τα επτά (7) στρέμματα και η συνολική επιχορηγούμενη έκταση ανέρχεται στα 2.500 στρέμματα για κάλυψη με αντιχαλαζικό δίχτυ και 1.250 στρέμματα για κάλυψη με αντιβροχική μεμβράνη. Ο Πίνακας 1 με τις επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής προέκυψε αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. ο δείκτης επικινδυνότητας ανά ζημιογόνο αίτιο και Περιφερειακή Ενότητα ως κλάσμα των καταβληθεισών αποζημιώσεων για τα έτη 2011-2014 ανά αίτιο προς την ασφαλιζόμενη αξία παραγωγής για το έτος 2015.

β. το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης με επιτραπέζια σταφύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνακόλουθα η σημασία της καλλιέργειας επιτραπέζιων σταφυλιών στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΚΤΑΣΗ/ΣΤΡ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ

ΔΙΧΤΥ

ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.501
ΚΑΒΑΛΑ 21.815
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 47.221
ΛΑΡΙΣΑ 5.548
ΠΙΕΡΙΑ 3.033
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ

ΕΚΤΑΣΗ/ΣΤΡ

2.500 1.250

Στην περίπτωση που οι εκτάσεις που αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις υπερβαίνουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής, με βάση το Ε1 και το Ε3 (απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης) της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (φορολογικό έτος 2014):

Προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν αποκλειστικά γεωργικό εισόδημα. Στην περίπτωση που οι παραγωγοί αυτοί υπερκαλύψουν τη συνολική επιλέξιμη έκταση, προηγούνται οι παραγωγοί με τα μικρότερα ατομικά εισοδήματα.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η συνολική επιλέξιμη έκταση, από τους παραπάνω, έπεται ο παραγωγός με την καλύτερη σχέση ατομικού γεωργικού εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων) προς το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα.

Στην περίπτωση που διαμορφώνεται από την ανωτέρω παράγραφο ίδια σχέση, προηγείται ο παραγωγός με το μικρότερο ατομικό αθροιστικά εισόδημα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς και σχετικό υλικό (αίτηση ένταξης, Υπεύθυνες Δηλώσεις), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση