Έως 22 Ιουνίου οι απόψεις πολιτών για τη ΜΠΕ της μονάδας καύσης βιορευστών

Έως και τις 22 Ιουνίου μπορούν να διατυπώνουν, γραπτώς, τις απόψεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του «Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών», ο οποίος προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 492 αγροτεμάχιο Νέου Ρυσίου.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Θέρμης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (500 kWel) με καύση βιορευστών» ανήκει στην υποκατηγορία Α2, ομάδα 10 με α/α 05.
Φορέας υλοποίησης του έργου: «ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΡΥΣΙΟΥ 1 Ι.Κ.Ε.»
Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.- Τηλ.: 2313 – 309 354).

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσ/νίκης (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-325 528) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση