Ήπειρος: 64 εκατ. ευρώ για ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβάθμιση

Ένα φιλόδοξο ενεργειακό πρόγραμμα για την Ήπειρο, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, που αφορά στην ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβάθμιση αστικού οδοφωτισμού, φωτισμού δρόμων και ενεργειακής αναβάθμισης Δημοσίων κτηρίων, παράλληλα με τη χρήση ηλεκτροκίνητων πλωτών μέσων για την λιμναία συγκοινωνία της Παμβώτιδας  υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το έργο προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ περίπου ενσωματώνει καινοτόμα και πρωτότυπα χαρακτηριστικά τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε Τεχνικό και Χρηματο-οικονομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποτυπώνεται με συστηματικό τρόπο το ενεργειακό δυναμικό ενός Περιφερειακού δικτύου οδοφωτισμού, περίπου 1.000 χλμ, καθώς και αυτό των αστικών Δήμων της Πρέβεζας, της Ηγουμενίτσας και της Άρτας (45.000 περίπου φωτιστικά σώματα), καθώς επίσης και η ενεργειακή κατάσταση μεγάλων κτηριακών υποδομών της Ηπείρου, όπως τα Νοσοκομεία της Πρέβεζας, των Ιωαννίνων και της Άρτας, αλλά και άλλες εγκαταστάσεις όπως μεγάλα σχολικά συγκροτήματα και κολυμβητήρια. Μέσω των εξειδικευμένων Τεχνικών μελετών που αναμένεται να προκηρυχτούν το αμέσως επόμενο διάστημα και το Χρηματο-οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο που προετοιμάζεται επίσης από την TREK Development AE, Τεχνικού Συμβούλου της Περιφέρειας για το έργο συνολικά, θα αποτυπωθεί το ακριβές πλαίσιο για να υλοποιηθούν τα κατασκευαστικά ενεργειακά έργα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ενδεχομένως δράση οι μελέτες και όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως ο συντονισμός, οι διαγωνιστικές διαδικασίες  και η Διοίκηση των έργων, είναι δωρεάν χρηματοδοτούμενες (κατά 90%), προερχόμενες απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το παραπάνω αποκτά ιδιαίτερα σημασία, συνεχίζει η ίδια ενημέρωση, αφού στα σύγχρονα έργα εξοικονόμησης ενέργειας εμπλέκονται διαφορετικές ομάδες συμφερόντων, όπως ιδιώτες, προμηθευτές, πάροχοι ενέργειας (ESCOs), το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και Τραπεζικά Ιδρύματα,  σε μία σχέση που κρατάει αρκετά χρόνια, η ακριβής αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης ενός συστήματος, είτε αυτό είναι οδοφωτισμός είτε κτίριο, σε σχέση με την επιθυμητή που θα προκύψει από την θέση σε λειτουργιά του έργου, είναι η πιο σημαντική παράμετρος που θα καθορίσει την συμβατική σχέση των Ιδιωτών παρόχων με τον επωφελούμενο που είναι το Δημόσιο (Δήμος, Περιφέρεια).

Σε αντίθεση με άλλες πρωτοβουλίες, κυρίως  Δημοτικών Αρχών, όπου μεμονωμένα ο κάθε Δήμος αναζητά αυτόνομα λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, η Περιφέρεια Ηπείρου δημιουργεί τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας, λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου ενεργειακών αναγκών, από τις οποίες αναμένεται να επωφεληθεί η ίδια, αλλά και ο κάθε Δήμος που συμμετέχει στο πρόγραμμα. «Επιπλέον, η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι ο Φορέας υλοποίησης των έργων, επιδιώκει τον ελάχιστο δυνατό Τραπεζικό δανεισμό, τόσο για την ίδια όσο και για τους Δήμους που συμμετέχουν, ενώ αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το χρηματοδοτικό μοντέλο υλοποίησης των έργων, έχει κατ’ αρχήν θετική γνώμη για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα της  χρηματοδότησης αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων από το πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων το μέσο επιτόκιο δανεισμού είναι  4,5%,  χωρίς να υπολογιστούν έξοδα φακέλου καθώς και άλλα Διοικητικά έξοδα, ενώ στα έργα  που προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου το επιτόκιο εκτιμάται στο εύρος του 1,5%-2,0%», συμπληρώνεται και προστίθεται:

«Παράλληλα, επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή Ιδιωτικών κεφαλαίων, τόσο για την κατασκευή, όσο και για την μετέπειτα λειτουργία των υποδομών,  η οποία θα προέλθει είτε μέσω διαδικασίας ΣΔΙΤ, είτε μέσω του EFSI και άλλων χρηματο-οικονομικών δομών. Με τον τρόπο αυτό οι Δήμοι και η Περιφέρεια απαλλάσσονται από το ρίσκο της εύρυθμης λειτουργίας  των συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και όλα τα κόστη συντήρησης που αυτό συνεπάγεται, υπολογιζόμενα σε 20 ευρώ ανά λαμπτήρα, κάθε χρόνο!».

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το μελετητικό έργο θα περατωθεί εντός του 2017, ενώ οι προκηρύξεις των κυρίως κατασκευαστικών έργων αναμένονται αρχές του 2018.

Τον σχεδιασμό και την ευθύνη υλοποίησης του έργου εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου έχει αναλάβει η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών, κ. Τατιάνα Καλογιάννη.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση