Αιτήσεις για πρόσθετη ενίσχυση 10% στα παλιά Σχέδια Βελτίωσης

Τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση πληρωμής για την αναδρομική ενίσχυση του συν 10% στα Σχέδια Βελτίωσης του 2011 έχει μεγάλη μερίδα των 3.382 δικαιούχων, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2017, όπως προβλέπεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με το agronews.gr, αναφέρονται τα ονόματα των δικαιούχων για το +10%, όπως και τα ονόματα όσων «χρωστούν» ακόμα ένα αίτημα πληρωμής ώστε να ολοκληρώσουν το Σχέδιό τους.Στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται τα ονόματα των δικαιούχων για το +10%, όπως και τα ονόματα όσων «χρωστούν» ακόμα ένα αίτημα πληρωμής ώστε να ολοκληρώσουν το Σχέδιό τους.

Βέβαια, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ιστοσελίδας, η δυνατότητα αυτή κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά, καθώς το σύστημα του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), παραμένει κλειστό, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη μπορούν να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι δεν οφείλουν εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα).

Το σύστημα παραμένει κλειστό, καθώς φαίνεται λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας της μετάβασης των συστημάτων από τον ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ, δυσλειτουργία που όπως φαίνεται έφερε και την παράταση, με τροποποιητική απόφαση για τα αιτήματα πληρωμής των Σχεδίων Βελτίωσης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη απόφαση παράλληλα, αναφέρονται και τα ονόματα των δικαιούχων για το +10%, όπως και τα ονόματα όσων «χρωστούν» ακόμα ένα αίτημα πληρωμής ώστε να ολοκληρώσουν το Σχέδιό τους.

Αναλυτικότερα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Τροποποιούμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 2567/28.3.2016 απόφασή μας ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 ως εξής:

«1. Τη βεβαίωση  ολοκλήρωσης τμήματος  των πράξεων του συνημμένου Πίνακα του Παραρτήματος  ΙΙ  του Μέτρου 121 του  ΠΑΑ  2007-2013,  σύμφωνα με τις  πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31/12/2015, συνολικού ύψους 103.378.073,92 €»

2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 ως εξής:

«2. Τη συνέχιση των πράξεων του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 4.1.1 του  ΠΑΑ  2014  –  2020  Συνολικού  Προϋπολογισμού  στο  ΠΑΑ  2014-2020 157.899.932,26 € και 153.896.069,56 € στο ΠΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα του Παραρτήματος.

3. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 ως εξής:

«4.  Το  ποσό  των  157.899.932,26  €  θα  χρηματοδοτηθεί από  την  ΣΑ  082/1  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»

4. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 7 ως εξής:

«7.  Η  καταληκτική  ημερομηνία  κατάθεσης  των  αιτημάτων  αποπληρωμής  των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η 15/11/2017, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  2014-2020.  Ειδικά  για  τις  νήσους  Λέσβο,  Λήμνο, Κω, Κύθηρα και Ζάκυνθο η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/12/2017.»

5. Προσθέτουμε την παράγραφο 8 ως εξής:

«8. Κατόπιν διαπίστωσης της Υπηρεσίας, αυξήθηκε αναδρομικά κατά 10% η ένταση ενίσχυσης των πράξεων που ανήκαν σε περιοχές της Οδηγίας 91/676 και οι οποίοι δεν είχαν λάβει την επιπλέον ενίσχυση που αντιστοιχεί στους κατοίκους περιοχών με ειδικά περιβαλλοντικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. Για τις πράξεις που ανήκουν στην κατηγορία αυτή και για τις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές μέχρι τις 31-12-2015, το επιπλέον ποσό που προκύπτει ως υποχρέωση για το Μέτρο 4.1.1. του ΠΑΑ αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη στο Παράρτημα».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση