Ακριβότερο το ηλεκτρικό ρεύμα

Αμετάβλητα τα τιμολόγια  του Κοινωνικού Οικιακού και των πολυτέκνων.

 Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοινώνει τα νέα τιμολόγια χαμηλής τάσης που θα ισχύσουν από 1 Ιανουαρίου 2012.

    Με βάση τα τιμολόγια αυτά:

 Η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη Χαμηλή Τάση ανήλθε στο 9,2%.

 Παραμένει αμετάβλητο το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

 Παραμένουν αμετάβλητα τα τιμολόγια των πολυτέκνων.

 Οι λογαριασμοί ρεύματος για τους οικιακούς πελάτες κλιμακώνονται από 9,0% έως και 12,1%, με τις αυξήσεις να είναι μεγαλύτερες για τους πελάτες με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις. Σε αυτή την κατηγορία πελατών οι λογαριασμοί εκείνων με καταναλώσεις άνω των 3.000 kWh διαμορφώνονται κατά 54% υψηλότερα έναντι των οικιακών με τις χαμηλότερες καταναλώσεις ρεύματος.

 •  Τέλος, υιοθετήθηκε μια λελογισμένη αύξηση στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων.

 Η ΔΕΗ ΑΕ οφείλει να ενημερώσει και να επισημάνει σε όλους τους πελάτες της ότι:

 •  Οι σχετικές αναπροσαρμογές των τιμολογίων έγιναν λαμβάνοντας υπόψη:
  • αφενός μεν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι οικιακοί καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις,
  • αφετέρου δε τις σημαντικές αυξημένες δαπάνες της ΔΕΗ για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι σχετικές δαπάνες της ΔΕΗ ήσαν οι μεγαλύτερες όλων των προηγουμένων ετών – με εξαίρεση το 2008 που σημαδεύτηκε από τη διεθνή ενεργειακή κρίση – ενώ κατά την τρέχουσα χρήση μειώθηκε σημαντικά η παραγωγή από υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.

 

 •  Από τη μεσοσταθμική αύξηση των λογαριασμών των πελατών Χαμηλής Τάσης κατά 9,2% μόνο το 1,1% αναπληρώνει μέρος της αύξησης των κοστολογικών δαπανών της ΔΕΗ, για τη μεταβολή του κόστους ενέργειας. Το υπόλοιπο 8,1% αφορά σε αυξήσεις του κόστους για:
 • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – λόγω Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, επιβολής ΕΦΚ στο μαζούτ και στο ντίζελ και αύξησης των διεθνών τιμών υγρών καυσίμων κλπ 3,5%,
 • ΕΦΚ στο φυσικό αέριο 2,6%,
 • μεταβολή του τέλους λιγνίτη 0,9% και
 • ΦΠΑ 1,1%

 Ακολουθεί Πίνακας με το Μέσο Τιμολόγιο ανά κατηγορία τιμολογίων ΔΕΗ Χαμηλής Τάσης και τη μεταβολή του σε σχέση με το 2011

 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ 2012  
 
Τιμολόγια 2011                      Τελικός λογαριασμός στον καταναλωτή ρεύματος + Φόροι (€/1.000kWh) 2012                     Τελικός λογαριασμός στον καταναλωτή ρεύματος + Φόροι (€/1.000kWh) Μεταβολή Λογαριασμού  Ρεύμα & Φόροι (%)  
Χαμηλή Τάση        
Επαγγελματικά        
Γ21 (Εμπορικό) 161,0 172,2 7,0%  
Γ21Β (Βιομηχανικό) 149,9 161,9 8,0%  
Γ22 (Εμπορικό) 147,6 159,5 8,0%  
Γ22Β (Βιομηχανικό) 151,6 165,2 9,0%  
Γ23 (Εμπορικό) 126,6 135,4 6,9%  
Γ23Β (Βιομηχανικό) 104,5 114,3 9,4%  
Φωτ. Οδών & Πλατ. 114,5 131,6 14,9%  
Αγροτικό 68,5 74,6 8,9%  
 Ειδικά Οικιακά Τιμολόγια      
ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) 83,6 83,6 0,0%  
ΓΤ (πολύτεκνοι) 92,8 92,8 0,0%  
 Γ1 - Οικιακό  χωρίς χρονοχρέωση      
0-800 113,8 124,1 9,0%  
801-1000 124,3 137,5 10,6%  
1001-1200 126,1 140,0 11,0%  
1201-1600 127,2 139,1 9,4%  
1601-2000 133,8 148,3 10,8%  
2001-3000 166,4 186,5 12,1%  
3001- 170,7 191,4 12,1%  
  Γ1Ν - Οικιακό  με χρονοχρέωση        
0-800 103,6 112,9 9,0%  
801-1000 112,1 123,6 10,2%  
1001-1200 113,3 125,4 10,6%  
1201-1600 113,6 124,4 9,5%  
1601-2000 119,7 131,1 9,5%  
2001-3000 141,6 157,1 11,0%  
3001- 142,2 158,7 11,6%  
         
Σύνολο Χαμηλής Τάσης 132,7 144,8 9,2%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!