Ακόμη οκτώ εκατ. ευρώ για το περιβάλλον

του Θοδωρή Καραουλάνη

Πολύ ζεστά, περισσότερο από αρκετές άλλες περιφέρειες, φαίνεται ότι έχει πάρει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τα έργα περιβάλλοντος του νέου ΕΣΠΑ. Γιατί οι περισσότερες προσκλήσεις που έχουν ήδη βγει αφορούν ακριβώς την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. Ο προϋπολογισμός τους συνολικά ανέρχεται σχεδόν στα 8 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν έργα και εξοπλισμό σε προστατευόμενες περιοχές της Καστοριάς, την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και δικτύων στο νομό Κοζάνης, τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Πιο αναλυτικά:

Το ένα έργο που προκηρύχθηκε αφορά τον  Άξονα  Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και έχει τίτλο με ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000». Ενδεικτικά σε αυτήν προβλέπεται να ενισχυθούν τα εμπροσθοβαρή έργα του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» «Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς» και «Εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος της Βυσσινιάς (Κ.Α. 11.05.03) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». Τα έργα θα εκετελεστούν από τις ίδιες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που είναι ο δικαιούχος της συγκεκριμένης πρόσκλησης και έχει προϋπολογισμό συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.700.000.00 €.

Το άλλο έργο που προκηρύχθηκε αφορά βιολογικό καθαρισμό και δίκτυα στο νομό Κοζάνης και εντάσσεται και πάλι στον Άξονα  Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6.1: «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020. Η πρόσκληση αφορά την Ενδεικτική Δράση «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)» και περιλαμβάνει Έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)  και ειδικότερα το εμπροσθοβαρές  έργο του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Βαθυλάκου, Μεσιανής και Ροδίτη Ν. Κοζάνης». Η πρόταση θα συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας» και ο προϋπολογισμός είναι συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 2.500.000,00 €.

Το τρίτο έργο αφορά επίσης τον Άξονα  Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6.1: «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020. Η πρόσκληση αυτή αφορά στην Ενδεικτική Δράση «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας» και περιλαμβάνει: Δράσεις αποτελεσματικής οργάνωσης υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων και Δράσεις προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων. Το έργο θα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας» και για αυτό δικαιούχοι είναι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο προϋπολογισμός συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης είναι για αυτήν την πρόσκληση 700.000,00 €.

Η τέταρτη προκήρυξη αφορά τον Άξονα  Προτεραιότητας 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», στην Επενδυτική Προτεραιότητα 5.1 «Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020. Η πρόσκληση αφορά στην Ενδεικτική Δράση «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων» και ειδικότερα στην ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με την προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων χωρητικοτήτων, επιβατικών αυτοκινήτων τύπου βαν για τη μεταφορά του προσωπικού καθώς και ειδικών διασωστικών εξοπλισμών και εξοπλισμών δασοπυρόσβεσης. Για αυτόν τον λόγο δικαιούχος του Προγράμματος είναι το Πυροσβεστικό Σώμα. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, η πρόταση θα πρέπει να συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας: «Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών» και έχει προϋπολογισμό συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 3.070.000,00 €.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση