Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τα μονοπάτια

Σ’ έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό αναγνώρισης, αναβάθμισης και οργάνωσης της ποικιλομορφίας των πεζοδρομικών δικτύων στοχεύει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος  κ. Γιάννης Τσιρώνης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών».

Σε αυτό προβλέπεται συντήρηση και καθαρισμός κάθε διετία στα μονοπάτια, τα οποία μπορούν να κατασκευάζουν αλλά και να συντηρούν, πλην της Δασικής Υπηρεσίας, περιφέρειες και δήμοι, φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών, σωματεία ορειβατών και περιβαλλοντικοί σύλλογοι

Η χωροθέτηση και η χάραξη ορειβατικού – πεζοπορικού μονοπατιού, εκπονείται κατόπιν σχετικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από θεώρηση της δασικής υπηρεσίας, η οποία και ασκεί τον έλεγχο εφαρμογής και εκτέλεσης των εργασιών.

Πριν από την έγκριση προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου αυτή απαιτείται, για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγμένων μνημείων.

Για την κατασκευή των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης δεν απαιτείται αντάλλαγμα χρήσης ή αναδάσωση ή δάσωση ίσης έκτασης.

Την άνοιξη κάθε δεύτερου έτους, η αρμόδια τοπική δασική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την κατάσταση των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών στην περιοχή ευθύνης της και να καταρτίζει έκθεση για τη συντήρηση αυτών. Η έκθεση θα κοινοποιείται στον φορέα ο οποίος βαρύνεται με τη συντήρηση και τη μέριμνα του ορειβατικού – πεζοπορικού μονοπατιού, ο οποίος οφείλει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΥΑ, τα μονοπάτια ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και τον χώρο που αναπτύσσονται διακρίνονται σε:

-Μονοπάτια αναψυχής: Αυτά απευθύνονται σε πεζοπόρους που επιθυμούν κυρίως να εξερευνήσουν μία περιοχή και να απολαύσουν τη φύση.

-Εκπαιδευτικά – θεματικά μονοπάτια: Απευθύνονται σε επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μιας περιοχής. Μπορεί να ενσωματώνουν στη διαδρομή τους ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία όπως τοπία, ρέματα, αρχαιολογικούς χώρους, παλιά πέτρινα γεφύρια, μοναστήρια, εκκλησίες κ.λπ. Μπορεί επίσης να είναι μονοπάτια που συνδέονται με ιδιαίτερες παραδοσιακές παραγωγικές διαδικασίες (π.χ. μονοπάτια κρασιού, μονοπάτια καπνού, τα μονοπάτια της ελιάς κ.λπ.).

- Αθλητικά μονοπάτια: Είναι μονοπάτια που έχουν τα χαρακτηριστικά των μονοπατιών αναψυχής με τη διαφορά ότι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βαθμός δυσκολίας, επίστρωση οδοστρώματος κ.λπ.), που τα κάνουν κατάλληλα και ελκυστικά για τρέξιμο, ποδηλασία κ.ά.

-Μονοπάτια διαβίωσης: Αφορούν σε μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί για τις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων της υπαίθρου. Ο προορισμός τους είναι καλλιεργούμενα κτήματα, νερόμυλοι, βοσκότοποι, στάνες, δάση για υλοτομία, κ.λπ.

- Μονοπάτια προσβάσιμα σε ΑμεΑ: Τα μονοπάτια που είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ μπορεί να ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί όμως να είναι και ειδικά μονοπάτια κατασκευασμένα για την εξυπηρέτηση αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας χρηστών ή/και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση