Αλλάζουν τα πάντα στη διαχείριση των αποβλήτων στα λιμάνια

Σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς της διαχείρισης των αποβλήτων στα λιμάνια περιλαμβάνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο φιλοδοξεί να απελευθερώσει τις υπηρεσίες και να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν την εταιρεία που θα συνεργαστούν μέσα από μια short list πιστοποιημένων εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων. Η λογική της αποκλειστικότητας, σύμφωνα με το Capital.gr, προβλέπεται μόνο για άγονες γραμμές, δηλαδή για τα λιμάνια που δεν θα υπάρξει κανένα εμπορικό ενδιαφέρον και συμμετοχή.

Πιο αναλυτικά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που ρυθμίζει θέματα ναυτιλίας και λιμένων, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται διατάξεις για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων. Με τις διατάξεις αυτές προχωρά η διαδικασία ουσιαστικής απελευθέρωσης και της δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού για τη δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, στα 25 μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια.

Πιο αναλυτικά το νομοσχέδιο προβλέπει κάθε 3ετία, το κάθε λιμάνι να δημοσιεύει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Αυτές εφόσον επιθυμούν θα καταθέτουν τα προβλεπόμενα έγγραφά και δικαιολογητικά (το ΝΣ ορίζει τα σχετικά κριτήρια αποδοχής των παρόχων, όπως εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, κατάλληλες περιβαλλοντικές άδειες, εξοπλισμός, πρότυπα ποιότητας, εγγυητικές επιστολές) ώστε να επιτρέπεται να δραστηριοποιηθούν ως αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών του λιμένα σε καθεστώς ανταγωνισμού.

Έτσι με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο το κάθε πλοίο χρήστης (και όχι το λιμάνι όπως μέχρι τώρα) θα επιλέγει όποιον επιθυμεί να συνεργαστεί, από τον κατάλογο των αναγνωρισμένων παρόχων του λιμένα. Αντίθετα διαγωνισμός με αποκλειστικότητα προβλέπεται στη λογική των άγονων γραμμών, δηλαδή μόνον αν δεν υπάρξει κανένα εμπορικό ενδιαφέρον και συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος καθεστώτος έχουν ταχθεί Ενώσεις της Ναυτιλίας, ζητώντας να υπάρξει απελευθέρωση της αγοράς, ανταγωνισμός, αλλά και ελευθερία επιλογής του κάθε πλοίου για τους προμηθευτές του. Εξάλλου το σημερινό καθεστώς της κατ' αποκλειστικότητα ανάθεσης των υπηρεσιών σε έναν ανάδοχο που επιλέγεται με διαγωνισμό από το λιμάνι δεν ακολουθείται σε άλλα λιμάνια της Ευρώπης, όπου δραστηριοποιούνται περισσότεροι του ενός αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών αποβλήτων.

Ποιες είναι όμως αναλυτικά οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων στα λιμάνια;

-Απελευθερώνει την υπηρεσία παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου στα Ελληνικά λιμάνια

-Εναρμονίζει την πρακτική στα ελληνικά με τα ευρωπαϊκά λιμάνια αναγνωρίζοντας πολλαπλούς παρόχους υπηρεσιών σε καθεστώς ανταγωνισμού

-Καταργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες αποκλειστικής ανάθεσης που συνήθως ήταν γραφειοκρατικές και χρονοβόρες

-Δημιουργεί ανταγωνισμό στις υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων πλοίων και δίνει το δικαίωμα στο πλοίο να επιλέγει αυτό (και όχι το λιμάνι) τους παρόχους υπηρεσίας που θα το εξυπηρετήσουν

-Θεσπίζει αυστηρές διαδικασίες και κριτήρια επιλογής αναγνωρισμένων παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

-Ρυθμίζει νομοθετικά τις διαδικασίες της αγοράς αποβλήτων πλοίων, και εναρμονίζει το πλαίσιο των απαιτήσεων με το νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό

-Προβλέπει ειδική ρύθμιση - εξαίρεση για λιμένες που δεν εμφανίζουν εμπορικό ενδιαφέρον ώστε να διευκολυνθεί η παραλαβή των αποβλήτων πλοίων σε αυτά τα λιμάνια

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση