Αλλάζουν όλα στο Πράσινο Ταμείο

του Θοδωρή Καραουλάνη

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει διάφορες πρωτοβουλίες που άπτονται του Πράσινου Ταμείου (όπως η κάλυψη των προϋπολογισμών των φορέων διαχείρισης, η χρηματοδότηση του Πάρκου Τρίτση, το νέο πρόγραμμα για ΜΚΟ κα) και το χρησιμοποιεί, όπως και οι προηγούμενες, ως βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων και προγραμμάτων.

Όμως φαίνεται ότι ούτε η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου ούτε το Υπουργείο είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί ο σημαντικός αυτός φορέας. Άλλωστε είναι κυβερνητική πολιτική, πολλάκις διατυπωμένη σε κάθε επίπεδο, περί της ανάγκης αλλαγής του δημόσιου τομέα σε διαφορετική κατεύθυνση από τα όσα γίνονταν επί δεκαετίες.

Ειδικά για το Πράσινο Ταμείο η αλλαγή αυτή δεν έχει προκύψει μόνο από τη βούληση της σημερινής κυβέρνησης. Ήδη από το 2014 είχε ανατεθεί σε δικηγορική εταιρεία η διερεύνηση των αναγκαίων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο, στη χρηματοδότηση, στην οργάνωση και λειτουργία του Πράσινου Ταμείου.

Για αυτούς τους λόγους, προφανώς, αλλά και συμβατά με την ευρύτερη κυβερνητική «γραμμή» για θεσμικές αλλαγές στον δημόσιο τομέα το Πράσινο Ταμείο αποφάσισε να προχωρήσει σε επίσημη αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, να δημιουργήσει νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου αλλά και να διερευνήσει τις δυνατότητες και τις προτάσεις νέου οργανογράμματος και περιγραμμάτων θέσεων λειτουργίας αλλά και γενικότερα για την οργάνωση και λειτουργία του φορέα.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι υπάρχει ανάγκη για να καλυφθεί η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την «επισκόπηση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου και διαμόρφωσης προτάσεων οργάνωσης και λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου, πρότασης οργανογράμματος και κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας». Ακολούθως, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Υπουργείο προϋπολογισμούς εκτιμήθηκε ότι αυτή η υπηρεσία καλύπτεται με λιγότερα από 20.000 ευρώ, τα οποία όλως τυχαίως, προφανώς, είναι το όριο της απευθείας ανάθεσης.

Πράγματι, λοιπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου προχώρησε σε απευθείας ανάθεση του έργου «επισκόπηση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου και διαμόρφωσης προτάσεων οργάνωσης και λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου, πρότασης οργανογράμματος και κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας», ύψους 19.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, η οποία είναι γνωστή και μεγάλη εταιρεία συμβούλων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου τονίζει ότι η εταιρεία «κρίνεται ότι διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία για να παρέχει την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στο Πράσινο Ταμείο για την επισκόπηση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας και πρότασης οργανογράμματος του Ταμείου». Και όπως σημειώνει αυτή η απόφαση λαμβάνεται «συνεκτιμώμενης της στρατηγικής σημασίας του έργου». Όπως αναφέραμε πράγματι η εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ έχει εκτεταμένη και πολύχρονη εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα. Εξίσου μεγάλη εμπειρία όμως έχουν και πολλές άλλες εταιρείες συμβούλων, όπως είναι ευρέως γνωστό. Όμως το Πράσινο Ταμείο, για λόγους που δεν εξηγεί (όπως θα ήταν για παράδειγμα μια εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη ή μια εξαιρετικά εξειδικευμένη εργασία που χρειάζεται) δεν ακολουθεί καν τη διαδικασία ενός πρόχειρου διαγωνισμού ή έστω να λάβει προσφορές από τρεις τουλάχιστον εταιρείες για να διαπιστώσει το εύλογο του κόστους που προσφέρεται. Άλλωστε στην απόφαση αναφέρεται, στα λαμβάνοντας υπόψιν, ότι η εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατέθεσε προσφορά αλλά δεν αναφέρεται καμία άλλη προσφορά…

Αναγνωρίζοντας όμως τη δυσκολία και τις ειδικές απαιτήσεις του έργου, το Πράσινο Ταμείο δεν αρκέστηκε στην παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, όπως ορίζει ο νόμος. Προχώρησε, επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, σε «Συγκρότηση τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και της εταιρείας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς το Πράσινο Ταμείο για την επισκόπηση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου και διαμόρφωσης προτάσεων οργάνωσης και λειτουργίας του, πρότασης οργανογράμματος και κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας». Η συμβουλευτική αυτή επιτροπή, που αποτελείται από έναν διευθυντή του Πράσινου Ταμείου και δύο αποσπασμένους υπαλλήλους (καθώς ο Φορέας δεν διαθέτει αρκετούς μόνιμους υπαλλήλους και επανδρώνεται κυρίως από αποσπασμένους), θα εισηγείται στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης μεταξύ του Φορέα και της συμβουλευτικής εταιρείας.

Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την κατάληξη του συγκεκριμένου έργου. Και αναμένουμε τη δημοσιοποίηση των προτάσεων του συμβούλου, όπως ακριβώς έγινε και με αντίστοιχα προηγούμενα έργα. Και φυσικά θα παρακολουθούμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες που θα περιλαμβάνουν τις οριστικές αποφάσεις για τις αλλαγές που προκρίνει η κυβέρνηση, τόσο από τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Γιώργο Πατρίκιο όσο και από τους αρμόδιους Υπουργούς Γιώργο Σταθάκη και Σωκράτη Φάμελλο.

ΥΓ. Γνωρίζουμε ότι είναι διαδεδομένη πρακτική στο δημόσιο τομέα η κάλυψη πολλών αναγκών δια της ανάθεσης μίας εργασίας μόνο σε «προσυμφωνημένο» εργολάβο, μια διαδικασία νόμιμη μεν, στα όρια της λογικής του νόμου δε. Όμως ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως η οργάνωση και η λειτουργία του κύριου χρηματοδοτικού φορέα της χώρας για έργα περιβάλλοντος δεν μπορεί να ανατίθεται «ελαφρά την καρδία» με συνοπτικές διαδικασίες από τα αρμόδια όργανα… Ακριβώς διότι πρέπει να συνεκτιμάται η «στρατηγική σημασία του έργου», όπως οι ίδιοι αναφέρουν…

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση