Αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ

Σε τροποποίηση της απόφασης 51515/26-11-2015 για τη «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)», προχώρησαν με απόφασή τους ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα, η απόφαση τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται και ορίζεται η Αλεξάνδρα Μέξα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. : ΑΖ 503129), δημόσιος υπάλληλος, Περιβαλλοντολόγος – Χημικός, ως τακτικό μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου του Νικολάου, Φυσικό, εφόσον μετά την παραίτηση της δεν κατέχει πλέον την θέση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται και ορίζεται ο Βασίλειος Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. : Χ565377), Διευθυντής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) , ως αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Παπαδόπουλου του Σάββα (Α∆Τ Φ 178986) Βιοτέχνης, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ)

3. Προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ορίζεται εκ των μελών η Αλεξάνδρα Μέξα του Ιωάννη, (Α.Δ.Τ. : ΑΖ 503129), δημόσιος υπάλληλος, Περιβαλλοντολόγος – Χημικός

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 51515 /26-11-2015 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ (ΥΟΔΔ΄872), όπως ισχύει.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση