Αμβρακικός: Αυτό είναι το Τοπικό Σχέδιο προστασίας της πανίδας

του Θοδωρή Καραουλάνη

Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης για την προστασία προστατευόµενων και µη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος.

Η απόφαση αυτή έρχεται σχεδόν μαζί με την ανανέωση της ειδικής ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι και προσπαθεί να ξεδιαλύνει αρμοδιότητες και ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Θυμίζουμε ότι το θέμα του κυνηγιού στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού είναι από τα πιο επεισοδιακά και δύσκολα ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ κυνηγών – Υπουργείου – περιβαλλοντικών ΜΚΟ, το οποίο μάλιστα έχει απασχολήσει πολλές φορές και τη δικαιοσύνη – αλλά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θυμίζουμε ότι βασικός λόγος που οι κοινοτικές υπηρεσίες έχουν βάλει στο στόχαστρο τη χώρα μας στο παρελθόν είναι η ελλιπής ενσωμάτωση και εφαρμογή της οδηγίας για τα πουλιά και συνεπακόλουθα για τις περιοχές Natura. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν παγίως την απαγόρευση της θήρας σε ολόκληρη την περιοχή, οι κυνηγοί θεωρούν – και ζητούν – νόμιμη θήρευση παντού, ως μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος και το Υπουργείο βρίσκεται στη μέση. Το ΥΠΕΝ συνήθως επιλέγει να ρυθμίσει το θέμα «κάπως στη μέση», βγάζοντας ειδική απόφαση ρύθμισης του κυνηγιού για την περιοχή, όπου σε κάποιες ζώνες απαγορεύεται πλήρως το κυνήγι ενώ σε κάποιες άλλες επιτρέπεται με αυστηρές προϋποθέσεις. Τελευταία φορά που έγινε προσπάθεια «προσαρμογής» ήταν το 2014, με σχετική απόφαση του τότε Υπουργού Νίκου Ταγαρά και έκτοτε η σχετική απόφαση ανανεώνεται. Με την πρακτική αυτή διαφωνούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά οι κυνηγοί, που δείχνουν να διαφωνούν επίσης, βολεύονται. Σημειώνουμε ότι στην περιοχή είναι εκτεταμένο το φαινόμενο της λαθροθηρίας και πολύ έντονη η δραστηριοποίηση των Θηροφυλάκων, που είναι κυνηγοί μέλη των Ομοσπονδιών, για την καταπολέμησή της.

Αυτή τη φορά το ΥΠΕΝ αποφάσισε μεν να ανανεώσει την ειδική ρυθμιστική κυνηγιού αλλά «έδωσε» στις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης της περιοχής το νέο εργαλείο του Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Σημειώνουμε ότι παγίως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις διαφωνούν με το κυνήγι στις προστατευόμενες περιοχές ενώ πριν λίγες ημέρες και οι Οικολόγοι Πράσινοι εξέδωσαν επιθετική ανακοίνωση προς την κυβέρνηση, αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ιδίως μετά την αποχώρηση Τσιρώνη από το Υπουργείο, φαίνεται ότι δεν προτίθεται να «αδειάσει» τους κυνηγούς, με πρωτοβουλία υψηλότατων κυβερνητικών κλιμακίων. Μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα αν η νέα αυτή απόφαση του ΥΠΕΝ θα δημιουργήσει όρους συνεργασίας των εμπλεκομένων και πραγματικής προστασίας της περιοχής ή αν θα συνεχιστούν οι αντεγκλήσεις και οι διαφωνίες που ξεκινούν από θέματα αρχής.

Στην απόφαση του Αν.ΥΠΕΝ προβλέπονται ξεκάθαρες αρμοδιότητες για κάθε ομάδα εμπλεκόμενων φορέων και επιλύονται προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο. Συγκεκριμένα, με την υπουργική απόφαση που ονομάζεται Τοπικό Σχέδιο ∆ράσης καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο η διαδικασία αξιολόγησης και βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των εµπλεκόµενων µε τη λαθροθηρία υπηρεσιών και λοιπών φορέων, καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τον εν γένει επιχειρησιακό συντονισµό τους, ώστε να αξιοποιούνται τα διαθέσιµα µέσα και ο εξοπλισµός τους για τον εντοπισµό και τον έλεγχο περιστατικών λαθροθηρίας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού και της ευρύτερης περιοχής. Οι φορείς αυτοί σε ετήσια βάση, παρουσιάζουν τα προγράµµατα φύλαξης του εθνικού πάρκου, αξιολογούν τυχόν περιστατικά λαθροθηρίας που αντιμετώπισαν και λαµβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση, σε επιχειρησιακό επίπεδο, της συνεργασίας και της αποτελεσµατικότητας τους, σύμφωνα µε τις καθ’ ύλη ασκούµενες αρμοδιότητες.

Στο τοπικό σχέδιο δράσης καθορίζονται ιδίως:

1. Οι εµπλεκόµενες στον έλεγχο της λαθροθηρίας υπηρεσίες και φορείς, για τις οποίες καταγράφεται το ανθρώπινο δυναµικό, ο απαραίτητος εξοπλισµός, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τα µέσα που διαθέτουν για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
2. Οι υφιστάµενες υποδοµές (φυλάκια, σηµεία ελέγχου και προγραµµατισµός επιτήρησης της περιοχής).
3. Η διαδικασία και τα µέσα επικοινωνίας, συντονισµού και λήψης αποφάσεων ώστε να είναι δυνατή, η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, η επισήµανση ευπαθών χώρων (τοµέων ή περιοχών) και η ανάληψη ειδικών ενεργειών για την αντιµετώπιση των περιστατικών λαθροθηρίας σε αυτούς.
4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη κινητοποίηση, συντονισµό και αξιοποίηση του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων που διατίθενται για την αντιµετώπιση αυτών των περιστατικών.
5. Η δυνατότητα διοικητικής µέριµνας και υποστήριξης των δράσεων που αναλαµβάνονται από τις εµπλεκόµενες δηµόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς.
6. Η αποτύπωση σε χάρτη αναλόγου επιχειρησιακής κλίµακας της περιοχή εφαρµογής των µέτρων του τοπικού σχεδίου δράσης, στον οποίο καταγράφονται οι υπάρχουσες υποδοµές (κτίρια, δρόµοι, σηµεία ελέγχου, µπάρες περιορισµού κίνησης, περιοχές ελεγκτικής προτεραιότητας, χρήσεις, δραστηριότητες και λοιπά κοινωνικά δεδοµένα. καθώς και λοιπά απαραίτητα για τον έλεγχο της περιοχής στοιχεία).

Εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς

Εμπλεκόμενες θεωρούνται οι δηµόσιες αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ελληνική Αστυνομία, Λιμεναρχείο, κλπ), ο Φορέας ∆ιαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού, καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που λόγω χωρικής αρμοδιότητας και ειδικών γνώσεων και εµπειρίας εμπλέκονται µε την προστασία και την παρακολούθηση των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιμων ή µη), µε τη διαχείριση και τον έλεγχο της θήρας εκεί όπου επιτρέπεται (με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις), την παρακολούθηση της κατάστασης του υγροτόπου, καθώς και στην εν γένει υποστήριξη των συντελεστών προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας των ειδών της άγριας πανίδας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι αρμόδιοι Φορείς

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του σχεδιασµού είναι:

1. Η Γενική ∆/νση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ η οποία έχει την ευθύνη:
i. Για τον κεντρικό σχεδιασµό των προγραµµάτων διαχείρισης της άγριας ζωής και θήρας.
ii. Για τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συντονισµό όλων των λοιπών αρµοδίων φορέων που συµµετέχουν στην εφαρµογή των Τοπικών σχεδίων δράσης.
iii. Για την παροχή σχετικών οδηγιών στις τοπικές ∆ασικές Υπηρεσίες για την εντατικοποίηση των µέτρων προστασίας και την συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση των σχετικών παρεµβάσεων σε τοπικό επίπεδο.
iv. Για την επικοινωνία µε τους λοιπούς φορείς εφαρµογής του τοπικού σχεδίου δράσης, µε σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.
v. Για την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
vi. Για τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης του πληθυσµού που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού σε συνεργασία µε τις τοπικές ∆ασικές και λοιπές υπηρεσίες και τους οικείους Ο.Τ.Α, τον Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, την Ε΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου και την ∆΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, σχετικά µε την ανάγκη ελέγχου της λαθροθηρίας στις υγροτοπικές και λοιπές περιοχές του Εθνικού Πάρκου.

2. H ∆/νση ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, η οποία έχει την ευθύνη:
i. Για την παροχή σχετικών οδηγιών στο Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού κόλπουΛευκάδας για τη συλλογή στοιχείων µέσω µια κοινής µεθοδολογίας παρακολούθησης των ειδών της ορνιθοπονίδας (θηρεύσιµων και µη) από τους εµπλεκόµενους φορείς (Φορέας ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου- Λευκάδας, Κυνηγετική Οµοσπονδία . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α) για την ορθή αξιολόγηση των επιπτώσεων της λαθροθηρευτικής δραστυηριότητας στο καθεστώς διατήρησης των προστατευόµενων ειδών ορνιθοπανίδας.
ii. Για τη λήψη µέτρων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία µε τις τοπικές ∆ασικές και λοιπές υπηρεσίες και τους οικείους Ο.Τ.Α, τον Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου- Λευκάδας και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σχετικά µε τη σηµασία των προστατευόµενων ειδών της ορνιθοπανίδας και την αναγκαιότητα διατήρησής τους στις υγροτοπικές και λοιπές περιοχές του Εθνικού Πάρκου.

3. Οι τοπικές ∆ασικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη:
i. Για τη λήψη των προβλεπόµενων µέτρων προστασίας της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της, σε επικοινωνία µε την οικείες Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και το αρµόδιο Υπουργείο.
ii. Για την υλοποίηση ετήσιου ειδικού προγράµµατος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θήρας στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, στα πλαίσια του γενικότερου προγράµµατος δασοπροστασίας ή ειδικών προγραµµάτων για τη θήρα, που αφορούν την εν λόγω περιοχή.
iii. Για το συντονισµό των ενεργειών των λοιπών εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων στα θέµατα της προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας. στην περιοχή ευθύνης τους και τη διενέργεια ελέγχων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας/ ∆ασαρχείου αντίστοιχα.
iv. Για την ενηµέρωση των κατοίκων της περιοχής που καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας, για τις επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και την τοπική οικονοµία καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέµα.
v. Για τη διοικητική υποστήριξη συσκέψεων και συναντήσεων, σε τοπικό επίπεδο, για την επιχειρησιακή οργάνωση και τη στοχευόµενη αντιµετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας.
vi. Για την προµήθεια εξοπλισµού, µέσων και ενηµερωτικού υλικού που είναι χρήσιµα για τον έλεγχο και την διαχείριση αυτών των περιστατικών και την οργάνωση της εκπαίδευσης − κατάρτισης του προσωπικού τους για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των ελέγχων και τη δίωξη των παραβατών.
vii. Για την εισήγηση – ιεραρχικά µέσω των προϊσταµένων τους υπηρεσιών - στη Γενική ∆/νση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτάσεων και µέτρων αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης των περιστατικών λαθροθηρίας στην περιοχή ευθύνης τους.
viii. Για τη σε ετήσια βάση αξιολόγηση του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του.
ix. Για τη διοργάνωση ετήσιας τοπικής συντονιστικής σύσκεψης, µε θέµα τον απολογισµό των δράσεων προστασίας στην περιοχή ευθύνης τους και την παρουσίαση του αντίστοιχου προγραµµατισµού για το επόµενο έτος και ιδίως τη λήψη ειδικών µέτρων για τη λαθροθηρία, την εγκατάσταση ενηµερωτικών πινακίδων, φυλακίων ελέγχου, την εκτέλεση έργων και εργασιών που διευκολύνουν το έργο της θηροφύλαξης κ.λ.π. µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των προαναφερόµενων φορέων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος, λοιπών αρµόδιων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, εκπροσώπων των ΟΤΑ και των οικείων κυνηγετικών συλλόγων και της κυνηγετικής οµοσπονδίας. Στο όργανο προεδρεύει ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αυτού, ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων. Τα πρακτικά συντάσσονται µε γραµµατειακή υποστήριξη που ορίζεται από τον Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας. Τα πρακτικά των ετήσιων συσκέψεων κοινοποιούνται, στις υπηρεσίες και τους συµµετέχοντες φορείς, προκειµένου να λαµβάνονται, κατά αρµοδιότητα και χώρο ευθύνης, τα µέτρα διαχείρισης και προστασίας που αποφασίζονται, ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα τα σχετικά έργα οι δράσεις και προγράµµατα για τον έλεγχο και την εξάλειψη της λαθροθηρίας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, κοινοποιούνται στις οικείες Γενικές ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας − Γενική ∆/νση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος.
x. Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίµακας, των στοιχείων του προαναφερόµενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης σε συνεργασία µε το Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου Λευκάδας.

4. Οι οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β΄ βαθµού, δηλαδή Δήμοι και Περιφέρειες) έχουν την ευθύνη:
i. Για τη συµµετοχή εκπροσώπων των οικείων ΟΤΑ και των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων στην ετήσια σύσκεψη όλων των φορέων και, στη λήψη σχετικών αποφάσεων που θα αφορούν ιδίως στην ανάδειξη της σηµασίας του υδάτινου οικοσυστήµατος και της ευρύτερης περιοχής στην οικονοµία της περιοχής, στη συµβολή τους στη διατήρηση και προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και στην εν γένει συµµετοχή τους στην ανάληψη δράσεων προληπτικού χαρακτήρα για τη λαθροθηρία, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού.
ii. Για την υλοποίηση ενηµερωτικών προγραµµάτων που θα απευθύνονται στους κατοίκους και τους επαγγελµατίες της περιοχής για τη σηµασία της συµµετοχής των πολιτών στην προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού και την ανάγκη τήρησης των απαγορεύσεων που ισχύουν για την περιοχή των υγροτόπων.
iii. Για την εν γένει υποστήριξη των µέτρων προστασίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας και των ενεργειών που προγραµµατίζονται σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο από τις αρµόδιες κρατικές αρχές, καθώς και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, τη συµβολή στο έργο της παρακολούθησης της δραστηριότητας και την εκτέλεση µικρών έργων και εργασιών για τη βελτίωση της θηροφύλαξης, σε συνεργασία µε τις οικείες δασικές υπηρεσίες.
iv. Για τη σε συνεργασία µε τις οικείες δασικές αρχές, τα τοπικά επαγγελµατικά επιµελητήρια και τον Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου - Λευκάδας, έκδοση φυλλαδίων ή άλλου έντυπου ή ψηφιακού ενηµερωτικού υλικού που θα αφορά στη σηµασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού για την τοπική κοινωνία, τον έλεγχο της λαθροθηρίας και την προστασία της άγριας πανίδας της περιοχής.

5. Η Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου (Ε’ ΚΟΗ) και Στερεάς Ελλάδας (∆’ ΚΟΣΕ) καθώς και οι τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι, έχουν την ευθύνη:
i. Για τον καθορισµό των προγραµµάτων θηροφύλαξης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Οµοσπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων και την ενηµέρωση σχετικά των ∆ασικών Υπηρεσιών και του Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, γι’ αυτά.
ii. Για τη συνεργασία τους µε τις οικείες ∆ασικές Αρχές και τον Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας ιδίως στα θέµατα εκποµπής κοινών περιπόλων για την άσκηση ελέγχων και την διαρκή επικοινωνία τους για την αλληλοϋποστήριξη των ελεγκτικών οργάνων.
iii. Για τον ορισµό εκπροσώπου τους, καθώς και τη συµµετοχή εξειδικευµένων επιστηµόνων τους, στην ετήσια συντονιστική σύσκεψη που πραγµατοποιείται για τη βελτίωση του συντονισµού όλων των υπηρεσιών και φορέων, τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε την συµµετοχή των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων στα προγράµµατα ελέγχου της θήρας και τον εν γένει έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας.
iv. Για την ενηµέρωση των µελών των Κυνηγετικών Οργανώσεών (τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων και κυνηγών αντίστοιχα) για τους όρους άσκησης της θηρευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, τις ισχύουσες απαγορεύσεις, την ανάγκη ελέγχου των περιστατικών λαθροθηρίας και την εντατικοποίηση των µέτρων θηροφύλαξης, όποτε απαιτείται, για τον περιορισµό τους.
v. Για την εγκατάσταση ενηµερωτικών πινακίδων κατά την κείµενη νοµοθεσία, στην περιοχή, σε συνεργασία µε τις τοπικές ∆ασικές Υπηρεσίες και το Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου - Λευκάδας. vi. Για την εν γένει συµβολή τους στην επιστηµονική τεκµηρίωση των αποφάσεων που λαµβάνονται και τη διεκπεραίωση του σχεδιασµού µε την παροχή των απαραίτητων οδηγιών, στα µέλη τους.
vii. Για την εκπόνηση στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους σχετικών µελετών και την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων τους στις οικείες ∆ασικές και λοιπές τοπικές αρχές και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
viii. Για την αξιολόγηση της συµµετοχής των κυνηγετικών οργανώσεων και των ιδιωτικών φυλάκων θήρας που απασχολούν, στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του.

6. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης «Αµβρακικού Κόλπου - Λευκάδας» έχει την ευθύνη:
i. Για τη συµµετοχή εξειδικευµένων εκπροσώπων του στην ετήσια σύσκεψη όλων των φορέων για την αξιολόγηση του τοπικού σχεδίου δράσης και τη λήψη εφόσον απαιτηθεί ειδικών µέτρων προστασίας των απειλούµενων ειδών της άγριας πανίδας.
ii. Για την υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν στον τοµέα ευθύνης του και αναφέρονται σε αρµοδιότητες που ασκούνται από το Φορέα ∆ιαχείρισης και ιδίως τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης του πληθυσµού που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού - Λευκάδας, σε συνεργασία µε τις ∆ασικές Υπηρεσίες και τους οικείους ΟΤΑ, αναφορικά µε την τήρηση των προβλεπόµενων ρυθµίσεων από το καθεστώς προστασίας της περιοχής, την πάταξη περιστατικών λαθροθηρίας και τη λήψη µέτρων βελτίωσης των οικοτόπων των ειδών της άγριας πανίδας.
iii. Για τη συµµετοχή προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης σε κοινά περίπολα µε το προσωπικό των οικείων δασικών υπηρεσιών και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, για την άσκηση ελέγχων και την διαρκή επικοινωνία τους για την υποστήριξη των ελεγκτικών οργάνων και την εν γένει εφαρµογή του τοπικού σχεδίου δράσης.
iv. Για την εν γένει συµβολή τους στην επιστηµονική τεκµηρίωση των αποφάσεων που λαµβάνονται και τη διεκπεραίωση του συνολικού σχεδιασµού.
v. Για την αξιολόγηση της συµµετοχής του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού του φορέα στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του.
vi. Για την εκπόνηση σχετικών µελετών στα πλαίσια της αρµοδιότητάς του ιδίως σχετικών µε την κατάσταση του Εθνικού Πάρκου, την καταγραφή των ειδών, τη βελτίωση των προγραµµάτων θηροφύλαξης και την παρακολούθηση των πληθυσµών κ.λ.π. και την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων τους στις οικείες ∆ασικές και λοιπές τοπικές αρχές και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
vii. Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίµακας, των στοιχείων του προαναφερόµενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης, σε συνεργασία, µε τις οικείες δασικές υπηρεσίες.

7. Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις πανελλήνιας εµβέλειας, έχουν την ευθύνη:
i. Για τη συµµετοχή εξειδικευµένων εκπροσώπων τους, στις ετήσιες συσκέψεις για την αξιολόγηση των τοπικών σχεδίων δράσης.
ii. Για την υποβολή προτάσεων και την επιστηµονική τεκµηρίωση θεµάτων, που αφορούν τα είδη της άγριας πανίδας ιδίως σε σχέση µε τους πληθυσµούς προστατευόµενων ειδών της άγριας πανίδας και την παρακολούθησή τους.
iii. Για την υλοποίηση προγραµµάτων σε συνεργασία µε τους λοιπούς φορείς για την κατάρτιση του προσωπικού τους, σε θέµατα αναγνώρισης των ειδών.
iv. Για την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των προτεινόµενων κατά περίπτωση µέτρων προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας, µε την απαιτούµενη επιστηµονική τεκµηρίωση σε σύγκριση µε την ακολουθούµενη διεθνή πρακτική.
v. Για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και λοιπών παρεµβάσεων του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

8. Λοιπές Υπηρεσίες και φορείς που καλούνται στην ετήσια σύσκεψη (ΕΛ.ΑΣ, Λιµενικό Σώµα κ.λ.π.) στα πλαίσια των αποφάσεων που λαµβάνονται, οφείλουν:
i. Nα συνεισφέρουν κατ’ αρµοδιότητα και στον τοµέα ευθύνης τους, στη διεκπεραίωση του επιχειρησιακού σχεδιασµού που καθορίζεται στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης.
ii. Να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση του προαναφερόµενου σχεδιασµού, αναφορικά µε τη δική τους δυνατότητα συµµετοχής.
iii. Να συµµετέχουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους σε κοινά περίπολα µε το προσωπικό και τα µέσα που διαθέτουν για την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικού σχεδίου δράσης.
iv. Για την συνεχή συνεργασία µε τις αρµόδιες για την προστασία της άγριας πανίδας Υπηρεσίες.

Συντονισµός εµπλεκόµενων φορέων

Για την οργάνωση αποτελεσµατικού πλαισίου συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων, τον επιχειρησιακό συντονισµό τους και την άµεση και αποτελεσµατική ενεργοποίησή τους για τον περιορισµό φαινοµένων λαθροθηρίας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού και της ευρύτερης περιοχής, συγκαλείται µε πρόσκληση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, ετήσια σύσκεψη όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων, που εµπλέκονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους στη διαχείριση και προστασία της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού και της ευρύτερης περιοχής. Στη σύσκεψη συµµετέχουν οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας (ο οποίος και προεδρεύει) και Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, εκπρόσωποι των αρµόδιων τοπικά υπηρεσιών (∆ασικές, Αστυνοµικές και λοιπές υπηρεσίες, Λιµενικό Σώµα, εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού, εκπρόσωποι του Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, Κυνηγετικές Οργανώσεις, κ.λ.π.), καθώς και εκπρόσωποι των εξειδικευµένων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ως ακολούθως:

1. Οι Προϊστάµενοι των Γενικών ∆/νσεων ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
2. Οι Προϊστάµενοι των ∆ασικών Υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Ενότητες (Άρτα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία) του Εθνικού Πάρκου
3. Εκπρόσωπος/οι του Φορέα ∆ιαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας.
4. Εκπρόσωποι των οικείων Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
5. Εκπρόσωπος του οικείου Λιµενικού Σώµατος
6. Εκπρόσωποι των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
7. Εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ.
8. Εκπρόσωποι των οικείων Κυνηγετικών Οµοσπονδιών.
9. Εκπρόσωποι των τοπικών Κυνηγετικών συλλόγων.
10.Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εµβέλειας.
11.Κατά περίπτωση λοιπούς εκπροσώπους υπηρεσιών (π.χ. Πυροσβεστικό Σώµα, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Οικονοµικού Εγκλήµατος, εκπροσώπους επαγγελµατιών κ.λ.π.)
καθώς και λοιπών φορέων οι οποίοι καλούνται επικουρικά από τον προεδρεύοντα.

Η ετήσια συντονιστική σύσκεψη στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης, συγκαλείται, πριν την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, σε επίπεδο Εθνικού Πάρκου, µε πρόσκληση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας. Στη σύσκεψη παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της περιοχής και το έργο των υπηρεσιών και των φορέων που συµµετέχουν στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση και αξιολογείται το ελεγκτικό και φιλοθηραµατικό τους έργο µε βάση τα µετρήσιµα αποτελέσµατα που παρουσίασαν κατά το προηγούµενο έτος καθώς και το βαθµό υλοποίησης των µέτρων και των λοιπών δεσµεύσεων που είχαν αναλάβει στα πλαίσια του τοπικού σχεδίου δράσης. Εντοπίζονται αδυναµίες που αφορούν στο συντονισµό και την αποτελεσµατικότητά τους και προτείνονται µέτρα για τη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασµού, την εντατικοποίηση της θηροφύλαξης, εφόσον απαιτείται και καταγράφονται οι απαιτούµενες για το σκοπό αυτό, ενέργειες, το ανθρώπινο δυναµικό, οι πόροι και τα µέσα ανά υπηρεσία και φορέα. Επίσης διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάληψης κοινών ενεργειών για την παρακολούθηση της θηρευτικής δραστηριότητας, όπου αυτή επιτρέπεται και τον έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας.

∆απάνες για την υλοποίηση του σχεδιασµού

Οι δαπάνες υποστήριξης των προγραµµάτων για τον περιορισµό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας, αναφέρει η απόφαση του ΑνΥΠΕΝ, αναλαµβάνονται από τις καθ’ ύλη εµπλεκόµενες µε τη διαχείριση και προστασία των προστατευόµενων περιοχών υπηρεσίες και φορείς, στα πλαίσια των ασκούµενων αρµοδιοτήτων τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση των µέτρων που προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο δράσης, εγγράφουν στους οικείους προϋπολογισµούς τους τις πάσης φύσεως δαπάνες προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού, τις δαπάνες των απαιτούµενων έργων και εργασιών στο χώρο ευθύνης τους, καθώς και τις δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης των κτιριακών ή λοιπών απαραίτητων υποδοµών, της απαραίτητης κατάρτισης και µετακίνησης του προσωπικού τους για τη διενέργεια ελέγχων, την ενηµέρωση του τοπικού πληθυσµού, καθώς και τις δαπάνες για την σύγκλιση και υποστήριξη της συντονιστικής σύσκεψης κ.α. Επίσης µεριµνούν για την έγκριση και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραµµάτων ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και ειδικότερα της πτηνοπανίδας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση