Πώς αμπελοπαραγωγοί στην Πέλλα μείωσαν σχεδόν στο μισό τη σπατάλη νερού (διαγράμματα)

του Νίκου Αβουκάτου

Ορθολογική άρδευση, σωστή λίπανση και μεγιστοποίηση της απόδοσης πέτυχαν οι αμπελοπαραγωγοί του συνεταιρισμού «ΑΙΓΕΣ» στην Κρύα Βρύση της Πέλλας εφαρμόζοντας τις αρχές της ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια δύο ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών.

«Το ουσιαστικό που καταφέραμε είναι η εξοικονόμηση ύδατος, δηλαδή μειώθηκε η σπατάλη νερού κατά 40%», τόνισε στη Greenagenda.gr ο Σάκης Κούσης, πρόεδρος του συνεταιρισμού.

Πιο αναλυτικά, επιτεύχθηκε η μεγιστοποίηση της απόδοσης με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της σπατάλης του νερού και των λιπασμάτων. «Με βάση τις μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις για την κατάλληλη επέμβαση με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, η αποτελεσματικότητα των οποίων εξαρτάται και από τον χρόνο επέμβασης», επισήμανε ο γεωπόνος Ιωάννης Μάμαλης.

Για παράδειγμα, στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η συνολική ημερήσια διύγρανση των φύλλων για τον μήνα Ιούλιο. Η ανάπτυξη κι η εξέλιξη των ασθενειών των φυτών (μύκητες, βακτήρια κλπ) καθορίζεται από τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος του αγρού κι ακόμη περισσότερο από την παρουσία νερού στις φυτικές επιφάνειες. «Έχοντας γνώση των online μετρήσεων ανά ημέρα και ώρα αποφασίζεται εγκαίρως η επέμβαση με το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα στον έλεγχο των ασθενειών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον σε σχέση με την εφαρμογή άκαιρων επεμβάσεων», ανέφερε ο κ. Μάμαλης.

Εικόνα 1. Διύγρανση φύλλων. Συνολική ημερήσια διύγρανση φύλλων για τον μήνα Ιούλιο

Σύμφωνα με τον κ. Μάμαλη, στην εξέλιξη των ασθενειών, αλλά και στις πληθυσμιακές εξάρσεις των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών, ασφαλώς συμβάλλουν και οι επικρατούσες θερμοκρασίες. Αυτές για τον μήνα Ιούλιο παρουσιάζονται στην Εικόνα 2 και λαμβάνονται υπόψη στον χρόνο επέμβασης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Εικόνα 2. Ανώτερες, κατώτερες και μέσες θερμοκρασίες, σημείο δρόσου και σχετική υγρασία για τον Ιούλιο του 2020

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζονται, για το χρονικό διάστημα του Ιουλίου του 2020, οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων και του υδατικού δυναμικού από τον μετεωρολογικό σταθμό. Με τις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άρδευση και τη λίπανση των αμπελώνων ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της απόδοσης με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της σπατάλης του νερού και των λιπασμάτων.

Εικόνα 3. Αισθητήρας υδατικού δυναμικού (άνω) και κατακρημνίσματα (βροχόπτωση σε mm) ανα ημέρα για τον μήνα Ιούλιο του 2020.

«Από τα παραπάνω προκύπτει πως η γνώση σε real-time των μετεωρολογικών δεδομένων αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων για τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες, αλλά και στην επιστημονικώς ορθή διαχείριση των ασθενειών ελαχιστοποιώντας τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και μεγιστοποιώντας την κερδοφορία των παραγωγών», σημείωσε ο κ. Μάμαλης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση