Ανάπτυξη της Βιομηχανίας Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα

Τα οργανικά και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά (organic and printed electronics) αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της νανοτεχνολογίας, με πολύ μεγάλη δυναμική για εμπορικές εφαρμογές που αναμένονται να φθάσουν τα 15 δις Ευρώ μέχρι το 2015 και τα 65 δις Ευρώ το 2022. Η τεχνολογία των οργανικών ηλεκτρονικών παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με την παραδοσιακή τεχνολογία του πυριτίου. Έτσι εμφανίζονται νέα πεδία εφαρμογών που αναμένεται να βελτιώσουν και να αλλάξουν τους τρόπους Επικοινωνίας, Ενημέρωσης, Παραγωγής Ενέργειας, Φωτισμού κα.

Ορισμένα παραδείγματα των εφαρμογών που βασίζονται στα νέα οργανικά ημιαγώγιμα και αγώγιμα υλικά και τις διαδικασίες ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας είναι: οι χαμηλού κόστους Εύκαμπτες Οθόνες, τα Εύκαμπτα Οργανικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα, οι Εκτυπώσιμες Μπαταρίες, Έξυπνα υφάσματα και ενδυμασία με ενσωματωμένες οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις, οι Βιο-διαγνωστικές συσκευές και τα εξελιγμένα συστήματα αναγνώρισης, η συσκευασία τροφίμων, κλπ.

Στόχος του Stakeholder Meeting είναι η συνάντηση επιστημόνων, μηχανικών, ερευνητικών και βιομηχανικών φορέων (σε υλικά & χημικά, ενέργεια & φωτοβολταϊκά, ηλεκτρονική, κλωστοϋφαντουργία, συσκευασία τροφίμων, βιο-ιατρική), επενδυτών και εκπροσώπων περιφερειακών και εθνικών αρχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν ενδιαφέρον για συνεργασία, ενημέρωση και δράσεις εμπορικής αξιοποίησης των οργανικών ηλεκτρονικών. Τα θέματα της συνάντησης περιλαμβάνουν α) την ενημέρωση στις δραστηριότητες στα οργανικά ηλεκτρονικά, β) τον εντοπισμό ευκαιριών συνεργασίας, γ) τις προοπτικές
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας, δ) οι νέες εταιρείες σε αυτό το πεδίο και η καινοτομική συστάδα HOPE-I για τη δημιουργία της Ελληνικής Βιομηχανίας των Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών.

Stakeholder Meeting & Workshop με θέμα “Ανάπτυξη της Βιομηχανίας Οργανικών Ηλεκτρονικών
στην Ελλάδα
” πραγματοποιείται τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 στις 9:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη.Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ROleMak «Reinforce Organic Electronics Research Potential in K.Makedonia» που έχει στόχο την ενδυνάμωση της Ερευνητικής και Τεχνολογικής Δυναμικής της Μακεδονίας στα οργανικά ηλεκτρονικά, ένα επαναστατικό τεχνολογικό πεδίο με απεριόριστες εφαρμογές στην Ενέργεια, Φωτισμό, Ηλεκτρονική, Υγεία, στα Τρόφιμα. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προϋπολογισμό 2,74 εκατ. ευρώ και υλοποιείται από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμήμα Φυσικής, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Σ. Λογοθετίδη.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!