Ανέτοιμες οι εταιρείες για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία

Λιγότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν επαρκώς εξοικειωμένες με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, ενώ λιγότερες από τις μισές (49%) θεωρούν ότι είναι προετοιμασμένες για την πληθώρα των νέων απαιτήσεων που αναμένεται να επιφέρει. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποίησε η PwC μεταξύ 300 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Η πράσινη συμφωνία στοχεύει στην προώθηση επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη στροφή σε ενεργειακές πηγές μηδενικών ρύπων, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την καλύτερη προστασία των φυσικών οικοτόπων. Υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 και αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή του επιχειρείν. Υπό αυτό το πρίσμα, και προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται, οι επιχειρήσεις καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειες του ESG μετασχηματισμού τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πράσινη συμφωνία προβλέπει ακόμη ένα πλήθος νέων φόρων και συναφών μέτρων που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της φιλόδοξης ατζέντας αλλά και στην παροχή κινήτρων για την ανάληψη πράσινων δράσεων. Η μελέτη της PwC καταδεικνύει πως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι καλύτερα πληροφορημένες και προετοιμασμένες έναντι των προκλήσεων που έρχονται. Ακόμη όμως και αυτές παραδέχονται πως βρίσκονται στα πρώιμα στάδια κατανόησης της πράσινης συμφωνίας. Την ίδια στιγμή, δύο στις τρεις επιχειρήσεις έχουν ήδη δεσμεύσει κεφάλαια και προτίθενται να αναλάβουν δράσεις σε βάθος πενταετίας με στόχο την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης προσέγγισης στο λειτουργικό μοντέλο τους. Εντούτοις, οι εν λόγω δράσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται μεμονωμένα και δεν αποτελούν προϊόν στρατηγικού σχεδιασμού.

Σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις φαίνεται να κατατάσσουν ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους επενδύσεις στην καθαρή (78%) και την πράσινη (60%) ενέργεια, στη μείωση απορριμμάτων και χρήσης πλαστικού (59%) και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (59%). Επισημαίνεται ακόμη ότι ένα σημαντικό μέρος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας και των προμηθειών, και στις οποίες αντιστοιχεί ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, πραγματοποιεί ήδη σημαντικές βελτιώσεις σε επίπεδο εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και διαδικασιών παραγωγής. Μεταξύ αυτών, ένα ποσοστό της τάξης του 70% αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο καθαρή ενέργεια για την τροφοδότηση της λειτουργίας τους.

Πηγή: Kathimerini.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση