Αναβαθμίζονται το Ενυδρείο Ρόδου και το «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ

Αναβαθμίζονται με πόρους του ΕΣΠΑ οι ερευνητικές και επιχειρησιακές δυνατότητες του Ενυδρείου Ρόδου και του ερευνητικού σκάφους «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ.

Συγκεκριμένα, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με απόφαση του Περιφερειάρχη, η Πράξη «Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου Επιστημονικών Ερευνών Αλκυών του ΕΛΚΕΘΕ».

Το έργο, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Το αντικείμενο του, συνίσταται στην αναβάθμιση και συμπλήρωση της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (ΥΣΡ) και του Πλοίου Επιστημονικών Ερευνών «Αλκυών», του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας επιστημονικού – ωκεανογραφικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, καθώς και της προμήθειας εξοπλισμού πειραματικής αλιείας.

Η ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου (Ενυδρείο) και του πλοίου επιστημονικών ερευνών, θα αναβαθμίσει τις δυνατότητες του ΕΛΚΕΘΕ ως προς την υποστήριξη προτεραιοτήτων και δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα ενισχύσει τις δράσεις του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου / ΕΛΚΕΘΕ στο Νότιο Αιγαίο, μια περιοχή ευαίσθητη, τόσο από περιβαλλοντική και οικολογική άποψη, όσο και από εθνική.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση