Αναβρασμός για αιολικά σε Natura στη Νότια Εύβοια - 700 ανεμογεννήτριες στην Κάρυστο

του Νίκου Αβουκάτου

«Φτάνει πια. Καμία άλλη ανεμογεννήτρια στον δήμο Καρύστου». Με αυτό ως κεντρικό τους σύνθημα εναντιώνονται στην εγκατάσταση νέων αιολικών σταθμών στην περιοχή της νότιας Εύβοιας σύλλογοι και φορείς, δηλώνοντας αποφασισμένοι να απαντήσουν με αγωνιστικές κινητοποιήσεις στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000.

Ο Συλλόγος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) δεν επιθυμεί τη μετατροπή, όπως αναφέρει, της Καρυστίας σε Ενεργειακό Κέντρο ΑΠΕ, χωρίς προϋποθέσεις για την προστασία της φύσης και των κατοίκων της περιοχής. Με την πρόσφατη αναφορά του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος ο Σύλλογος για την Προστασία Περιβάλλοντος Ν. Καρυστίας κάνει ειδική μνεία στον Σπιζαετό της Όχης.

Σε αυτήν εκφράζεται έντονη ανησυχία για σημαντικές επιπτώσεις που θα δημιουργήσουν σοβαρές ή και ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές βλάβες και υποβάθμιση με έμφαση στα "προστατευτέα στοιχεία" της βιοποικιλότητας (πανίδα, χλωρίδα, φυσικοί τύποι οικοτόπων) της περιοχής Natura 2000.

Όπως καταγγέλλουν, οι εταιρείες ενδιαφέρονται για εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε απόσταση 800 μέτρων από φωλιά ενός ζευγαριού Σπιζαετών, στην περιοχή του φαραγγιού του Αγίου Δημητρίου στο όρος Όχης.

«Οι νέες αδειοδοτήσεις για εγκατάσταση αιολικών σταθμών, αλλά και οι νέες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στις θέσεις Μομιλι, Αγκάθι και Γκρόπα μέσα στην περιοχή ΖΕΠ και ΕΖΔ αυτής της προστατευόμενης περιοχής θα μετατρέψουν το ήδη επιβαρυμένο οικοσύστημα της νότιας Εύβοιας σε ένα τεράστιο βιομηχανικό πάρκο», υποστηρίζει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας.

Η ευρύτερη περιοχή του όρους Όχη είναι γνωστή ως "Σημαντική Περιοχή για τα Πτηνά" σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το 1985 και 1989 και διαβιούν και εκεί διαβιούν ορισμένα προστατευόμενα είδη πτηνών που έχουν εξέχουσα σημασία στον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της ΖΕΠ όπως ο Σπιζαετός, ο Μπούφος και ο Φιδαετός.

Στον χώρο της λειτουργίας των επτά Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «Καφηρέα» με εγκατεστημένη ισχύ 154,1 MW στη Νότια Εύβοια της εταιρείας ENEL υπάρχουν σημαντικοί πληθυσμοί των προστατευόμενων αρπακτικών πτηνών.

«Οι σχετικές αντιρρήσεις του Συλλόγου για την Προστασία Περιβάλλοντος Ν. Καρυστίας που εκφράστηκαν στην προσφυγή κατά των αποφάσεων του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν ελήφθησαν υπόψη από το ΣτΕ», τονίζει στη Greenagenda.gr η Βασιλική Βαρέλα, μέλος του Συλλόγου. Σύμφωνα με την ίδια, στο ΣτΕ μαζί με την προσφυγή του ΣΠΠΕΝΚ κατατέθηκε εμπεριστατωμένη μελέτη βιολόγων και επιστημόνων της Φύσης για την τεκμηρίωση των δυσμενών επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα της περιοχής Natura όρους Όχη από αυτούς τους 8 ΑΣΠΗΕ.

Τα αρπακτικά που έχουν την επικράτειά τους στις περιοχές που εγκαταστάθηκε το έργο είναι τα εξής:

  • Σπιζαετός (Aquila fasciata),
  • μπούφος (Bubo bubo),
  • φιδαετός (Circaetus gallicus),
  • πετρίτης (Falco peregrinus),
  • κιρκινέζι (Falconaumanni),
  • μαυροπετρίτης (Falco eleonorae).

Πρόσφατα η περιοχή είχε έναν πολύ σημαντικό πληθυσμό από πετροπέρδικες (Alectoris graeca).

Η περιοχή του φαραγγιού του Αγίου Δημητρίου έχει εξέχουσα σημασία για πολλά είδη μεταναστευτικών πτηνών (παρυδάτια και υδρόβια στις ακτογραμμές και υγρότοπους, διάφορα στρουθιόμορφα είδη κ.ά.).

Συνολικά στην προστατευόμενη περιοχή όρους Όχη έχουν καταγραφεί κοντά στα 200 είδη πτηνών, τα περισσότερα είναι μεταναστευτικά (αποδημητικά), ενώ φωλιάζουν τακτικά περισσότερα από 60 είδη. Συγκριτικά με άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας, αυτοί οι αριθμοί πτηνών στη Natura της Νότιας Καρυστίας καταδεικνύουν μια πολύ πλούσια ορνιθοπανίδα.

Η βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής Νότιας Καρυστίας

Η εξέχουσα σημασία της Νότιας Καρυστίας αφορά τα εξής προστατευταία στοιχεία πανίδας και χλωρίδας, σύμφωνα πάντα με την κ. Βαρέλα:

α) ΦΥΤΑ. Ενδημικά ή σπάνια είδη φυτών που υπάγονται στους επίσημους καταλόγους ερυθρών δεδομένων (εθνικός κατάλογος καθώς και διεθνής κατάλογος της ΙUCN). Στην ευρύτερη περιοχή της Όχης και του Καφηρέα φύεται πολύ υψηλός αριθμός ενδημικών φυτών (της Ελλάδας) καθώς και τουλάχιστον 7 είδη που δεν φύονται πουθενά αλλού στον κόσμο (Τrigas & Iatrou 2006, Trigas & Constantinidis 2017). Η περιοχή υπάγεται στους "βοτανικούς παράδεισους της Ελλάδας" (Σφήκας 2001). Η Όχη και ο Καβοντόρος έχουν αναγνωριστεί ως "κέντρο ενδημισμού" στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο για τα φυτά. Από τα σημαντικότερα είδη της περιοχής που φύονται στις ορεινές κορυφογραμμές και λοφογραμμές στην περιοχή ή/και την ευρύτερη περιοχή oπου έχουν υλοποιηθεί οι 8 ΑΣΠΗΕ εταιρίας ENEL περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων και τα εξής σημαντικά είδη: Sideritis euboea, Inula subfloccosa, Cerastium runemarkii, Viola euboea, Campanula celsii carystea, Asperula brachyphylla, Allium iatrouinum, Allium apergii, κ.ά.

«Επειδή δεν έχει γίνει ποτέ συστηματική χαρτογράφηση αυτών και άλλων σπάνιων/τοπικών ενδημικών ειδών γνωρίζουμε ελάχιστα για την ακριβή γεωγραφική κατανομή τους στην περιοχή», αναφέρει η κ. Βαρέλα και προσθέτει:

«Για κάποια είδη, όπως το εξαιρετικά σπάνιο Allium iatrouinum, πρέπει να ερευνηθεί αν έχουν υποστεί βλάβη από το συγκεκριμένο έργο όπως και τα προηγούμενα είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω».

β) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΤΗΝΩΝ). Λόγω του σχετικά μεγάλου και βιογεωγραφικά απομονωμένου ορεινού όγκου που είναι πλούσιος σε νερά και ποικιλόμορφα ενδιαιτήματα, η περιοχή έχει μεγάλη ποικιλότητα πανίδας (ειδικά αν συγκριθεί με το πλούτο πανίδας στα μικρότερα νησιά που κυριαρχούν στο Δυτικό Αιγαίο, π.χ. Κυκλάδες, Β. Σποράδες). Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε είδη προστατευόμενων ερπετών, αμφιβίων και νυχτερίδων (χειρόπτερα) πολλά από τα οποία, σύμφωνα με την κ. Βαρέλα, είναι ευάλωτα σε θανατώσεις λόγω της ανάπτυξης νέων ορεινών δρόμων ή/και άλλων συνοδών έργων των ΑΣΠΗΕ.

«Πολύ σοβαρό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή για τα προστατευόμενα είδη πτηνών είναι το πολύ πυκνό δίκτυο από εναέρια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως στην περιοχή Κόμιτο-Αντιάς-Πλατανιστός στα ανατολικά και στην περιοχή Σπάτα-Κατσαρώνι-Μελισώνας στα δυτικά της προστατευόμενης περιοχής)», επισημαίνει η κ. Βαρέλα.

Και συνεχίζει:

«Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8353/2012 (συμπλήρωση και τροποποίηση ΚΥΑ 37338/2010), στην απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΗΕ εντός των περιοχών ΖΕΠ περιλαμβάνεται η υποχρέωση για χρήση υπόγειων καλωδίων ρεύματος ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, συνεστραμμένων μονωμένων εναέριων καλωδίων μεταφοράς ρεύματος για τη σύνδεση με το δίκτυο».

«Η επιλεχθείσα επίλυση του θέματος της μεταφοράς του ρεύματος από τους 8 ΑΣΠΗΕ αφορά υπέργειο και όχι υπόγειο Δίκτυο Υψηλής Τάσης 150kV μήκους 23,3 χλμ, με 74 πυλώνες. Ο αριθμός αυτός, μόνο για ένα έργο (υπάρχουν και άλλα σε εξέλιξη) σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή για τα αρπακτικά και μεταναστευτικά πτηνά είναι εξαιρετικά μεγάλος και αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα πρόσκρουσης και θανάτωσης σημαντικού αριθμού των ειδών αυτών. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός δρόμων που έχουν κατασκευαστεί ήδη για την εγκατάσταση των 8 ΑΣΠΗΕ καθώς και για την εγκατάσταση πυλώνων μεταφοράς ενέργειας έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε ευαίσθητα ορεινά εδάφη, βραχώδεις σχηματισμούς και στους οικοτόπους», υποστηρίζει η κ. Βαρέλα.

Και συμπληρώνει: «Μέσα στην περιοχή NATURA, έχει αδειοδοτηθεί ένα άλλο τεράστιο έργο εταιρίας TEΡΝΑ αποκλειστικά μέσα στα όρια της πρώην κοινότητας ΚΑΦΗΡΕΑ. Επιπλέον και άλλα μικρότερα έργα μέσα στην Natura του όρους Όχη έχουν αιτηθεί για άδειες και περιμένουν έκδοση βεβαίωσης παραγωγού από την ΡΑΕ ή έχουν ήδη πάρει βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματος. Για όλα αυτά τα έργα ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας, έχει ήδη προσφύγει στην Δικαιοσύνη (αντιρρήσεις, ενδικοφανείς προσφυγές, προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο κλπ)

» Ο αγώνας συνεχίζεται μέσω της Επιτροπής Αγώνα Φορέων Δήμου Καρύστου, στην οποία συμμετέχει ο ΣΠΠΕΝΚ, με νομικές ενέργειες, δράσεις και ενημέρωση του κοινού για τις επιπτώσεις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές από την μετατροπή μιας παρθένας φυσικής περιοχής σε Αιολική Βιομηχανία. Ειδικά, σε φάση αξιολόγησης τα 3 ΑΣΠΗΕ στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού του Αγίου Δημητρίου, δεν θα επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο να εγκατασταθούν. Κυρίως για τον λόγο ότι φοβόμαστε για αποχαρακτηρισμό της Natura, αφού πλήττεται ο Σπιζαετός που είναι είδος χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης Ζώνης Ειδικής Προστασίας του όρους Όχη».

Το έργο Καφηρέας

Το ενοποιημένο έργο εταιρειών RF ENERGY και ΤΕΡΝΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης για την κατασκευή αιολικών πάρκων με 111 ανεμογεννήτριες στην Δημοτική Ενότητα Καφηρέα του Δήμου Καρύστου. Πρόκειται για το πρότζεκτ "Καφηρέας" συνολικής ισχύος 420 MW έργων στη νότια Εύβοια. Σε πρώιμο στάδιο αδειοδότησης βρίσκεται και έργο εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 4 αιολικούς σταθμούς στην Δημοτική Ενότητα Στυρέων του δήμου Καρύστου και άγνωστο ακόμη αριθμό ανεμογεννητριών επειδή η αρχική βεβαίωση παραγωγού που έλαβαν είναι σε στάδιο τροποποίησης. Οι δύο αυτές επενδύσεις έχουν ενταχθεί σε σε καθεστώς επένδυσης στρατηγικής σημασίας.

Μέχρι σήμερα τρεις είναι οι αρνητικές ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για την εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων.

Ο πιο... αιολικός δήμος της Ελλάδας

Ο δήμος Καρύστου είναι πρώτος σε εγκατεστημένη ισχύ στη χώρα. Μέχρι σήμερα στην περιοχή έχουν ήδη εγκατασταθεί 411 ανεμογεννήτριες και έχουν αδειοδοτηθεί συνολικά 700.

Εκτός των ανωτέρω, σύμφωνα με την κ. Βαρελά, τoν Φεβρουάριο του 2021 κατατέθηκαν 14 νέες αιτήσεις αξιολόγησης στη ΡΑΕ από εταιρείες ΑΠΕ, «παρά το γεγονός ότι η φέρουσα ικανότητα του δήμου Καρύστου έχει υπερκαλυφθεί!».

Ο δήμος Καρύστου, ο ΣΠΠΕΝΚ και κάτοικοι του δήμου, έχοντες έννομο συμφέρον, κατέθεσαν αντιρρήσεις προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με αίτημα να μη γίνουν δεκτές αυτές οι νέες αιτήσεις για αιολικούς σταθμούς στην περιοχή, καταλήγει.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση