Αναγκαία η εξάλειψη του ηλιόψαρου από τη λίμνη Αώου - Έργο για τα εισβολικά είδη

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου πραγματοποίησε το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, ημερίδα με θέμα: «Διαχειριστικές δράσεις στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου» στον χώρο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας στο Μέτσοβο.

Εκπρόσωποι φορέων, συναρμόδιων υπηρεσιών και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης και καθηγητές του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειων του Πανεπιστημίου Πατρών για τα αρχικά αποτελέσματα του έργου που υλοποιούν στην περιοχή με τίτλο: «Εφαρμογή και αξιολόγηση διαχειριστικών μέτρων για την ιχθυοπανίδα της Τεχνητής Λίμνης Πηγών Αώου με έμφαση στα ξενικά είδη».

Διαβάστε: Έργο για περιορισμό των επικίνδυνων ξενικών ειδών στην τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου

Το έργο έχει στόχο την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος και τον περιορισμό των ξενικών ειδών και αποσκοπεί, αρχικά, στην αναλυτική περιγραφή της ιχθυοπανίδας της λίμνης και στη συνέχεια στην αναπαράσταση μέσω μοντελοποίησης του λιμναίου οικοσυστήματος προκειμένου να αναδειχθεί η οικολογική σημασία συγκεκριμένων ενδημικών ή ξενικών ειδών ψαριών ως προς το οικοσύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ξενικά είδη και κυρίως στο ηλιόψαρο καθώς αποτελεί ένα εισβολικό είδος με άτομα που διασκορπίζονται, επιβιώνουν και αναπαράγονται σε πολλαπλές τοποθεσίες, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι ευθύνεται για τη μείωση των πληθυσμών ψαριών, γαστερόποδων και άλλων ασπόνδυλων. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η εξάλειψη του είδους από τα εσωτερικά ύδατα, ως μη γηγενές, όπου αυτό είναι εφικτό ή όπως στην προκειμένη περίπτωση, η ενεργή διαχείριση των πληθυσμών του, αφού η εξάλειψη είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Η ημερίδα όπως και το συγκεκριμένο έργο υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΣΠΑ 2014 - 2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: naturagraeca.com

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση