Αναδιάρθρωση αμπελώνων: Όλοι οι δικαιούχοι για το 2017

Εκδόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο πίνακας κατάταξης των δικαιούχων του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων, για τις αιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν τις ερχόμενες ημέρες και δικαιούχοι θα είναι οι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι κατατάχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της Υπουργική Απόφαση 2129/70097/2017 που πήρε ΦΕΚ την περασμένη Δευτέρα, η οποία ορίζει τα ποσά που τους αναλογούν και τις υποχρεώσεις τους. Η προσωρινή κατάταξη δικαιούχων, ΕΔΩ.

Να σημειωθεί ότι έχει προηγηθεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τους κανόνες του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων για την περίοδο 2017-2018, σύμφωνα με την οποία δίνεται προτεραιότητα σε αιτήσεις αγροτών έως 40 ετών και κατόχων εκμετάλλευσης έως 20 στρεμμάτων για την εκρίζωση, φύτευση και επανεμβολιασμό των οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι για πρώτη φορά αλλάζουν τα κριτήρια προτεραιότητας που ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ (νέοι αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αμπελουργοί, συνεταιρισμοί, κλπ.) και υιοθετούνται τα κριτήρια προτεραιότητας που ισχύουν για τη λήψη Αδειών Φύτευσης, αφού αυτό αποτελεί και υποχρέωση έναντι της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση, αλλαγές μεταξύ άλλων υπάρχουν και στο ποσοστό προκαταβολής που μειώνεται από 100% στο 80%, τη δυνατότητα τροποποίησης του φακέλου από τον αιτούντα και την πρόβλεψη ενστάσεων.

Όσον αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις ενώ σε επίπεδο συνόλου ενισχύσεων δεν υπάρχουν μεταβολές, αυξομειώσεις κονδυλίων παρατηρούνται στις Δράσεις με σημαντικότερη την αναφύτευση, η οποία από το εύρος των 615 έως 332 ευρώ ανάλογα με την περιφέρεια μειώνεται σε 500-270 ευρώ. Αντίθετα αυξάνονται οι ενισχύσεις για τη δράση φύτευση από 615- 332 ευρώ σε 745-332 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

i) Βάσει αδειών φύτευσης οι οποίες έχουν προέλθει από μετατροπή, σύμφωνα με την με αριθ. 3535/96221/ 07-09-2015 υπουργική απόφαση «Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του (ΕΚ) αριθ. 1308/2013» (Β΄1996).

Πιο αναλυτικά οι εν λόγω άδειες μπορεί να αφορούν:

α) δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης, β) δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση γ) δικαιώματα φύτευσης προερχόμενα από το Εθνικό Αποθεματικό.

ii) Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν.(Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013.

Στην περίπτωση iα) η άδεια από μετατροπή μπορεί να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Στις περιπτώσεις iβ) και iγ) η άδεια από μετατροπή μπορεί να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος μόνο εντός του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2014-2018, δηλαδή μέχρι το οικονομικό έτος 2018, ανεξάρτητα από το εάν η διάρκεια ισχύος της άδειας από μετατροπή εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση