Ανακύκλωση: Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος ενώνουν δυνάμεις

Σε εφαρμογή της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, βάσει σχετικού μνημονίου συνεργασίας που συνυπογράφηκε στο Κάϊρο, τον περασμένο Μάϊο, από τους Υπoυργούς Περιβάλλοντος των τριών χωρών, πραγματοποιήθηκε, σήμερα, το πρώτο βήμα της συμφωνίας, σε υλοποίηση των δεσμεύσεων της ελληνικής πλευράς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, η Ελλάδα επιδιώκοντας την κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (υπηρεσίες, φορείς και οργανισμοί), προσκάλεσε ειδικούς από τις δύο χώρες σε διήμερη τεχνική συνάντηση στην Αθήνα με θέμα την ολοκληρωμένη διαχείριση ρευμάτων αποβλήτων, όπως λιπαντικά, ελαστικά, συσκευασίες και ηλεκτρικές συσκευές, η οποία συνδυάζεται με επισκέψεις σε καινοτόμες εγκαταστάσεις, κύρια για θέματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ την πρώτη ημέρα της συνάντησης, ο κ. Φάμελλος, καλωσορίζοντας τις αντιπροσωπείες της Αιγύπτου και της Κύπρου στη χώρα μας, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος, ως προτεραιότητα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής συμμαχίας των τριών χωρών, ιδιαίτερα στον κοινό Μεσογειακό χώρο που μοιράζονται.

«Η συνεργασία των χωρών μας, των επιχειρήσεων, των δημόσιων οργανισμών και των επιστημόνων μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη θετική πλευρά της παγκοσμιοποίησης και να προσεγγίσουμε την κοινωνία της γνώσης, της προόδου και της ανακύκλωσης. Ο τομέας του περιβάλλοντος προσφέρεται για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και κοινωνική ευημερία. Προοπτική μας κοινή είναι η κοινωνία της ανακύκλωσης με μηδενικά απόβλητα», ανέφερε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε ότι «στην Ελλάδα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια, ώστε να καλυφθούν παραλείψεις και αστοχίες χρόνων στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων. Στόχος μας είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο διαχείρισης που θα συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την κυκλική οικονομία».

Αναφέρθηκε στα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την Ανακύκλωση που έχει κατατεθεί και συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, «στοχεύοντας στην αναβάθμισή της προς όφελος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των πολιτών και στη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών προς τους δήμους και τους πολίτες». Αναφέρθηκε επίσης στον Εθνικό Σχεδιασμό Απορριμμάτων του 2015 και «στην στροφή προς την ανακύκλωση που έκανε η πολιτική της χώρας μας τα τελευταία 2 χρόνια».

Μίλησε επίσης για την πρόσφατη έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ενός σχεδίου δράσης για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Σύντομα, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, αναμένεται η ανακοίνωση εργαλείων πολιτικής για την επίτευξη αυτών των στόχων.

«Η στροφή προς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας αποτελεί μέρος του γενικού αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης, καθώς μπορεί να προωθήσει ένα ποιοτικό άλμα στην οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και νέες δεξιότητες, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα μικρού και μεσαίου μεγέθους και την κοινωνική οικονομία που βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος.

Και πρόσθεσε: «Μπορεί το αντικείμενο αυτό επίσης να αποτελέσει πεδίο κοινής δράσης μεταξύ των τριών χωρών, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς, όπως τα δευτερογενή υλικά και καύσιμα, τα εδαφοβελτιωτικά και λιπάσματα και τα δομικά και αδρανή υλικά για την κατασκευή τεχνικών έργων».

Αναφέρθηκε επίσης στα λιπαντικά έλαια, όπου η Ελλάδα πρωτοπορεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αφού κατέχει την πρώτη θέση στην αναγέννηση (αντί της καύσης τους), αλλά και στις νέες προκλήσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης βιοαποβλήτων και νερού. 

Τέλος, κάλεσε τις αντιπροσωπείες σε συνέχιση των συμφωνημένων ενεργειών, με το επόμενο βήμα που είναι η επιχειρηματική συνάντηση στην Κύπρο.

Η συνάντηση συνεχίζεται και αύριο με επισκέψεις σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης της Αττικής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση