Αναπλάσεις σε παιδικές χαρές του δήμου Θεσσαλονικης

Ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες ανάπλασης και οι τεχνικές επεμβάσεις σε πέντε ακόμα Παιδικές Χαρές του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα το έργο υλοποιείται:

α) Ανατολικής Θράκης στην 4η Δημοτική  Κοινότητα,

β) Καλλιπόλεως – Καισαρείας στην 4η Δημοτική  Κοινότητα,

γ) Αρχαίας Αγοράς – Μαγεμένων στην 1η Δημοτική Κοινότητα,

δ) Ραιδεστού - Κεραμέως στην 1η Δημοτική Κοινότητα

και ε) Επταπυργίου στην 3η Δημοτική Κοινότητα.

Με το νέο έργο που έχει συνολικό προϋπολογισμό 575.000 ευρώ και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του  Δήμου  Θεσσαλονίκης του έτους 2012 αποκτούν πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας οι παιδικές χαρές προκειμένου να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία τους και να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών.

Η σχετική σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπεγράφη στις 21 Μαΐου 2012 με τη συμβατική υποχρέωση παράδοσης του έργου σε 365 ημέρες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις εργασίες ανάπλασης στις παιδικές χαρές με στόχο, όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, Ανδρέας Κουράκης, να βελτιωθεί η υλικοτεχνική τους υποδομή, αλλά και να αποκτήσουν ταυτότητα, μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής, όπως η Αρχαία Αγορά ή το Επταπύργιο και επιπλέον να αποκτήσουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα με την εφαρμογή χρήσεων ανακύκλωσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες ανάπλασης και οι τεχνικές παρεμβάσεις που άρχισαν σε πέντε ακόμη Παιδικές Χαρές περιλαμβάνουν:

 α) Παιδική χαρά Ανατολικής Θράκης (4η Δημοτική Κοινότητα)

Η παιδική χαρά βρίσκεται μέσα σε πυκνοδομημένη περιοχή, ανάμεσα σε δύο οικοδομές, αλλά περιλαμβάνει αρκετά πυκνή βλάστηση, η οποία και θα διατηρηθεί. Τα παιχνίδια που υπάρχουν είναι παλιά και τα περισσότερα έχουν φθορές που τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση και δεν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας. Η επιφάνεια πτώσης στον χώρο παιχνιδιού καλύπτεται από χώμα όπου δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ πριν ελαστικό δάπεδο και λόγω του ορθογώνιου περιγράμματος, επιλέγονται για την επίστρωση ελαστικές πλάκες 50Χ50 εκ. Η επιλογή του σύνθετου παιχνιδιού στοχεύει στο «παιχνίδι ρόλων» το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Έτσι, επιλέγεται ένα σύνθετο παιχνίδι, με θέμα το «κάστρο», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από πολλά παιδιά. Κυρίαρχη ιδέα αποτελεί η δημιουργία σκηνικού, που ευνοεί τη μυθοπλασία και το θεατρικό παιχνίδι. Το «παιχνίδι ρόλων» (role playing) αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Επίσης τοποθετούνται δύο κούνιες παίδων και μια ξύλινη τραμπάλα. Κατασκευάζεται νέα περίφραξη με ενημερωτική-απαγορευτική πινακίδα και εξασφαλίζεται πόσιμο νερό μέσα στον χώρο της παιδικής χαράς με την κατασκευή βρύσης.

            β) Παιδική χαρά Αρχαίας Αγοράς - Μαγεμένων (1η Δημοτική Κοινότητα)

Στη συγκεκριμένη παιδική χαρά, αίτημα των πολιτών ήταν η διεύρυνση του χώρου παιχνιδιού ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης. Έτσι, ζητούμενο αποτελεί ο σχεδιασμός νέου τμήματος, ως επέκταση της παιδικής χαράς ήδη υπάρχει. Σήμερα η παιδική χαρά λειτουργεί ως τμήμα της πλατείας Δημοκρατίας και εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό του χώρου, ο οποίος είναι αποτέλεσμα διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η παιδική χαρά  θα αποτελεί κύκλο, με έναν περιμετρικό διάδρομο και ακτινωτούς διαδρόμους κίνησης οι οποίοι θα εξυπηρετούν τη διέλευση των πεζών που διασχίζουν την πλατεία. Με κριτήριο τον σεβασμό στον συνολικό σχεδιασμό του χώρου, την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών που διασχίζουν την πλατεία και ταυτόχρονα την ασφάλεια της Παιδικής Χαράς, σχεδιάστηκε και η νέα περίφραξη κατά μήκος του σημερινού κυκλικού ορίου της. Επιπλέον με την τοποθέτηση περίφραξης, αποδίδεται περισσότερος χώρος στο εσωτερικό της Παιδικής Χαράς.

 

γ) Παιδική χαρά Επταπυργίου (3η Δημοτική Κοινότητα)

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η θέση της Παιδικής Χαράς κοντά στα βυζαντινά τείχη, λίγο πριν από την είσοδο του Επταπυργίου. Σύμφωνα με τα σχέδια, η Παιδική Χαρά αναδιαμορφώνεται πλήρως, διότι το ισχύον διάταγμα ρυμοτομίας (από 30-9-2006 - ΦΕΚ 334/τ.Δ/10-11-96) προβλέπει τροποποίηση των υφιστάμενων ρυμοτομικών γραμμών: 1) με τη δημιουργία ενιαίου χώρου πρασίνου μετά την κατεδάφιση τμήματος της περίφραξης του παρακείμενου σχολείου, 2) δημιουργία νησίδας κίνησης αυτοκινήτων και 3) εκτεταμένη πεζοδρόμηση όλων σχεδόν των παρακείμενων δρόμων. Με τον τρόπο αυτό ο χώρος γίνεται εύκολα προσβάσιμος από τον αστικό ιστό και επιπλέον ιδιαίτερα ασφαλής (με πεζόδρομο κατά μήκος της μιας πλευράς του), ενώ η άλλη πλευρά του γειτνιάζει με δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας (Ελ. Βενιζέλου). Με στόχο την ασφαλή κίνηση των παιδιών, η είσοδος δημιουργείται προς την πλευρά του πεζόδρομου. Η πύλη εισόδου σηματοδοτεί τον χαρακτήρα της παιδικής χαράς με το όνομα «Παιδική χαρά Επταπυργίου». Δεξιά της πύλης τοποθετείται νέο φωτιστικό που είναι αυτόνομο ενεργειακά, χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρολογικό δίκτυο. Τα παιχνίδια που υπάρχουν είναι παλιά και τα περισσότερα έχουν φθορές που τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση και δεν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας. Έτσι γίνεται αντικατάσταση με νέα παιχνίδια, ως εξής: α) ένα σύνθετο όργανο με τσουλήθρα, β) τέσσερις κούνιες (δύο παίδων – δύο νηπίων), γ) μια ξύλινη τραμπάλα και δ) δύο ζωάκια ελατήρια. Λόγω καμπυλότητας του περιγράμματος, για την επίστρωση του ελαστικού δαπέδου επιλέγεται χυτό υλικό. Για την επίστρωση του ελαστικού δαπέδου επιλέγεται χυτό υλικό εξαιτίας της ιδιομορφίας του εδάφους, ενώ η πρόσβαση Α.με.Α. αποτελεί βασική παράμετρο του ανασχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό οι διάδρομοι κίνησης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ενώ ο χώρος καθιστικού και βρύσης ενισχύεται με πράσινο και σκιά, με τη φύτευση τριών νέων δενδρυλλίων.

δ) Παιδική χαρά Καλλιπόλεως – Καισαρείας (4η Δημοτική Κοινότητα)

Η παιδική χαρά βρίσκεται μέσα σε πυκνοδομημένη περιοχή και χαρακτηρίζεται από τον μικρό διαθέσιμο χώρο παιχνιδιού. Τα παιχνίδια που υπάρχουν στο χώρο είναι παλιά και τα περισσότερα έχουν φθορές που τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση και δεν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας. Η επιφάνεια πτώσης (δάπεδο στον χώρο παιχνιδιού) καλύπτεται από χυτό ελαστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές φθορές και αντικαθίσταται από ελαστικό δάπεδο με πλάκες 50Χ50 λόγω του ορθογώνιου περιγράμματος του χώρου. Η επιλογή του σύνθετου παιχνιδιού στοχεύει στο «παιχνίδι ρόλων» το οποίο αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Έτσι, επιλέγεται ένα σύνθετο παιχνίδι, με θέμα το «καράβι», το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από πολλά παιδιά. Κυρίαρχη ιδέα αποτελεί η δημιουργία σκηνικού, που ευνοεί τη μυθοπλασία και το θεατρικό παιχνίδι. Το «παιχνίδι ρόλων» (role playing) αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Επίσης τοποθετούνται δύο κούνιες νηπίων με προστατευτικό, καθώς και δύο κούνιες παίδων. Επιπλέον κατασκευάζεται νέα περίφραξη με ενημερωτική-απαγορευτική πινακίδα και εξασφαλίζεται πόσιμο νερό μέσα στον χώρο της παιδικής χαράς.

            ε) Παιδική χαρά Ραιδεστού - Κεραμέως (1η Δημοτική Κοινότητα)

Η παιδική χαρά βρίσκεται μέσα σε χώρο πρασίνου. Χαρακτηριστικό του χώρου είναι η πυκνή δενδροφύτευση. Τα δέντρα είναι χαμηλού ύψους και αυτό περιορίζει την επιλογή των παιχνιδιών. Επιπλέον, λόγω των εμποδίων που δημιουργούν τα δέντρα, ο ελεύθερος χώρος κατακερματίζεται σε τρείς μικρότερους, όπου μόνο μικρά παιχνίδια μπορούν να τοποθετηθούν. Η ιδιαιτερότητα του χώρου οδηγεί στην επιλογή παιχνιδιών για μικρές ηλικιακές ομάδες. Έτσι γίνεται αντικατάσταση με νέα παιχνίδια, που ο σχεδιασμός τους παραπέμπει σε ζώα που εξάπτουν τη φαντασία των μικρών παιδιών (τσουλήθρα ελεφαντάκι, ελατήρια μικρά ζωάκια). Τα παιχνίδια που υπάρχουν είναι παλιά και τα περισσότερα παρουσιάζουν φθορές που τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση και δεν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας. Για το λόγο αυτό γίνεται αντικατάστασή τους με νέα παιχνίδια, ως εξής: α)  τσουλήθρα β) τέσσερις κούνιες (δύο παίδων – δύο νηπίων), γ) μια ξύλινη τραμπάλα και δ) δύο ζωάκια ελατήρια. Επιπλέον κατασκευάζεται νέα περίφραξη με ενημερωτική-απαγορευτική πινακίδα και εξασφαλίζεται πόσιμο νερό μέσα στον χώρο της παιδικής χαράς με την κατασκευή βρύσης. Η περίφραξη ακολουθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα της την υφιστάμενη διαμόρφωση του πάρκου. Στο σημείο εισόδου δημιουργείται διεύρυνση, με χώρο καθιστικού. Για την νέα επίστρωση επιλέγονται ελαστικές πλάκες 50Χ50 εκ. καθώς η επιφάνεια πτώσης στον χώρο παιχνιδιού καλύπτεται από ελαστικές πλάκες, που έχουν υποστεί σημαντικές φθορές.

Να σημειωθεί ότι σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης (28492/18.5.2009 - ΦΕΚ 931 Β΄) σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών, όλες οι Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές οφείλουν να προσαρμόσουν τις Παιδικές τους Χαρές στις σχετικές διατάξεις προχωρώντας σε διαδικασία πιστοποίησής τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!