Ανησυχία Ευρωκοινοβουλίου για σοβαρές επιπτώσεις από την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών

Η κατασκευή νέων ανεμογεννητριών στις θάλασσες της ΕΕ μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και την αλιεία, προειδοποιεί το Ευρωκοινοβούλιο με έκθεση που ζητά μέτρα για τη διαφύλαξη της ζωής των αλιέων.

Το κείμενο τονίζει ότι οι αλιείς και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν «δίκαιη συμμετοχή» στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων (OWF) στα ευρωπαϊκά ύδατα. Αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των ανεμογεννητριών στην αλιεία και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων τομέων, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές.

Τονίζουν ότι η παράκτια και μικρής κλίμακας αλιεία που αντιπροσωπεύουν το 80% του συνόλου των αλιευτικών σκαφών στην ΕΕ, μπορεί να πληγούν από την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στη θάλασσα. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν κατάλληλη αποζημίωση για τους αλιείς των οποίων η δραστηριότητα επηρεάζεται και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ασφάλιση για σκάφη που δραστηριοποιούνται ή ταξιδεύουν μέσω περιοχών με OWF.

Εταίρος το Ην. Βασίλειο

Η διασυνοριακή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης ζωτικής σημασίας, δεδομένου ότι πάνω από το 85% του συνόλου της υπεράκτιας αιολικής δραστηριότητας στα ύδατα των κρατών-μελών της ΕΕ συγκεντρώνεται στη Βόρεια Θάλασσα (Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική Θάλασσα και Βορειοανατολικός Ατλαντικός) και οι Ευρωπαίοι αλιείς θα συνεχίσουν να μοιράζονται τα ύδατα της ΕΕ με τους Βρετανούς αλιείς, σημειώνει η έκθεση.

Απαιτείται περισσότερη έρευνα

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι της μεγάλης κλίμακας χρήσης των OWF, το Κοινοβούλιο ζητά επίσης περισσότερη έρευνα σχετικά με τον τρόπο αποφυγής και άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεών της στη λεκάνη της θάλασσας κατά την κατασκευή, τη λειτουργία και τον παροπλισμό. Πρέπει να υπάρχουν χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις για την κάλυψη μακροπρόθεσμων κινδύνων που απορρέουν από εγκαταλελειμμένες υποδομές.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα OWF βρίσκονται μακριά από τα αλιευτικά πεδία και κατασκευάζονται μόνο με εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν περιβαλλοντικές, οικολογικές, κοινωνικοοικονομικές και κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την γαλάζια οικονομία και την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία.

Εναλλακτικές

Οι ευρωβουλευτές προσθέτουν ότι άλλα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - όπως πλωτά αιολικά πάρκα, ανανεώσιμο υδρογόνο, αιολική και ηλιακή ενέργεια - θα μπορούσαν να είναι καταλληλότερα σε ορισμένες περιοχές όπου διεξάγονται αλιευτικές δραστηριότητες, τονίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα συνδυασμού και ενσωμάτωσης των OWF σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε σήμερα, Τετάρτη, με 512 ψήφους υπέρ, 21 κατά και 159 αποχές.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση