Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 23 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση/επιδότηση μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως και 85% για την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Το μέτρο αφορά επενδύσεις του κλάδου της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 4, του Καν (ΕΚ) 1224/2009, ορίζεται ως «η διαδικασία βάσει της οποίας προετοιμάστηκαν τα παρουσιαζόμενα προϊόντα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο» και ο οποίος ορίζεται ως ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, συλλογικούς φορείς και άλλες οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που, τελικά, επιβαρύνονται με το κόστος της. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Ενισχύσεις

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται τα δύο έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα, με την ένταση της ενίσχυσης να διαφοροποιείται αναλόγως του μεγέθους των επιχειρήσεων, της χωροθέτησης των πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, και της κατηγορίας του δικαιούχου.

Ειδικότερα, στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται:

 • τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου)
 • η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας)
 • οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας)
 • η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας)
 • τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων)
 • η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης)
 • οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας)
 • οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου)
 • η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας)
 • οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)

Σύμφωνα με το Ypaithros.gr, αξίζει να σημειωθεί πως εάν οι πράξεις εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο, η χρηματοδότηση στα απομακρυσμένα νησιά φτάνει το 100%. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος του αποτελέσματος δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα συμφέροντα του δικαιούχου ή στα ατομικά συμφέροντα των μελών του, εφόσον πρόκειται για συλλογικό φορέα, αλλά να επεκτείνεται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, από τις 23/10/2017 (ώρα 12.00) έως τις 18/1/2018 (ώρα 14.00) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός δικαιούχος της πράξης οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ πλήρη φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MSEXCEL).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση