Ανοικτές οι αιτήσεις για Νέους Αγρότες στην Κεντρική Μακεδονία

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 20120), που αφορά στην παροχή σε νέους κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης για την είσοδο και παραμονή τους στον γεωργικό τομέα και για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την Κεντρική Μακεδονία ανέρχεται σε 43,6 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι

1.    Φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν υπερβεί το 41ο  και είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2.    Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό που πληροί, μεταξύ άλλων, τις πιο πάνω προϋποθέσεις και μετέχει στο κεφάλαιο σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. Η έδρα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού, ενώ η κύρια δραστηριότητα να είναι η γεωργική παραγωγή.

Η περίοδος υποβολής ορίζεται από 31/10/2016 ως 30/11/2016.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με μοναδική εξαίρεση στη Δημοτική Κοινότητα 5ου  Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Ενότητα  Θεσσαλονίκης.

Στα επισυναπτόμενα σχετικά αρχεία αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους υποψήφιους δικαιούχους και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Επισυναπτόμενα αρχεία:
⦁    Απόφαση Πρόσκλησης Ν.Α. 3442/25-10-16
⦁    Υπουργική Απόφαση Λεπτομερειών Εφαρμογής ΥΑ αρ.3322-Β/17-10-2016
⦁    Περίληψη Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων αρ. 9226/25-10-2016

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση