Αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και νέες τεχνολογίες

 To Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συμμετέχει στην ημερίδα με θέμα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

που διοργανώνει το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος) σε συνεργασία με την

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και την Εύξεινη Πόλη την Τετάρτη 27 Ιουνίου

στην αίθουσα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α),

Κότσικα 4 Αθήνα,

στο πλαίσιο του τριετούς ερευνητικού προγράμματος SMARTeST.

 Τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, η αύξηση και ένταση των οποίων ενισχύονται από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και της ταχείας αστικοποίησης, έχουν καταδείξει τελευταία, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, τόσο σε ανθρώπινες απώλειες όσο και σε υλικές ζημιές, την ανεπάρκεια των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών συστημάτων. Με άξονα τη διαπίστωση αυτή, το ερευνητικό πρόγραμμα SMARTeST, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία δέκα (10) εξειδικευμένων επιστημονικών ομάδων από την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Κύπρο, προωθεί την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή “έξυπνων” και οικονομικά αποδοτικών συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία θα ενσωματώνουν την τεχνολογία αισθητήρων, αυτόματου ελέγχου και καινοτόμων υλικών με υψηλά επίπεδα απόδοσης.

 Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο συγκεκριμένο έργο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο, όπως και κάθε εταίρος του προγράμματος, συνεργάζεται με εκπροσώπους της κεντρικής και τοπικής διοίκησης της εκάστοτε χώρας, περιβαλλοντικών οργανώσεων, βιομηχανικών και άλλων φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι επιμέρους εθνικά και τοπικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του προγράμματος.

 Στο πλαίσιο αυτό η ημερίδα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, έχει στόχο τη γνωριμία των αρμόδιων φορέων με το έργο SMARTeST και την παρουσίαση νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Η παρουσίαση του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα εστιάσει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πλημμυρικών υδάτων, ως εναλλακτικού υδατικού πόρου.

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης κατόπιν αιτήματος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!