Αντιπλημμυρική θωράκιση στο ανατολικό ανάχωμα της Κερκίνης

Ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό έργο «Flood Protection», που εγκρίθηκε να χρηματοδοτηθεί από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg V Ελλάδα – Βουλγαρία, στον Στρυμόνα, τον Έβρο, τον Άρδα και τη λίμνη Κερκίνη.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκ. ευρώ και από αυτά τα 4,2 πηγαίνουν για αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πλευρά της Βουλγαρίας και τα 7,3 στην ελληνική. Τα 4 εκ. ευρώ αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που θα διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για τη στεγάνωση τμημάτων του ανατολικού αναχώματος της Κερκίνης. Πρόκειται για ένα «ευαίσθητο» σημείο στην αντιπλημμυρική θωράκιση των καλλιεργήσιμων και κατοικημένων εκτάσεων γύρω από τη λίμνη, για την ενίσχυση του οποίου θα διατεθούν 2,5 εκ. ευρώ (προϋπολογισμός).

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 36 μήνες και σύμφωνα με τους αρμόδιους θα συμβάλει στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε διασυνοριακές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Ειδικά για το έργο στην Κερκίνη ήδη έχει γίνει σημαντική προετοιμασία και οι αρμόδιοι επισημαίνουν ότι μέχρι το τέλος του ερχόμενου Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί και ο προσυμβατικός έλεγχος της παρέμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να αρχίσουν άμεσα οι παρεμβάσεις.

Εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο «Flood Protection» συμμετέχουν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης από την ελληνική πλευρά, ενώ από τη βουλγαρική συμμετέχουν οι Περιφέρειες Haskovo, Kadjali, Blagoevgrad και Smolyan.

«Μέσα από το 'Flood Protection'θα γίνουν κοινές και συντονισμένες αναβαθμίσεις των υφιστάμενων και κατασκευή νέων προγραμματισμένων υποδομών μικρής κλίμακας στις δυο λεκάνες απορροής ποταμών και στις δύο πλευρές των συνόρων ενώ παράλληλα θα γίνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων υποστήριξης. Μέσα από την συγκέντρωση και την ανάλυση δεδομένων θα δημιουργηθούν μοντέλα για την ποσότητα των φερτών υλικών που εισέρχονται στις λεκάνες απορροής και ιδιαίτερα στη Λίμνη Κερκίνη, θα καταρτιστούν σενάρια για την αντοχή των υφιστάμενων υποδομών και θα προταθούν εκείνες οι υποδομές οι οποίες θα μπορούν να υποστηρίξουν την μέγιστη δυνατή προστασία της περιοχής από πλημμύρες», αναφέρεται στη σχετική εισήγηση του έργου στην προσεχή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκτός από τη στεγάνωση του ανατολικού αναχώματος της Κερκίνης, προβλέπονται και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αξιολόγηση δεδομένων για τη διαχείριση των φερτών υλικών, αλλά και η αξιολόγηση σεναρίων για την αντοχή των υφιστάμενων υποδομών, με προτάσεις για υποδομές, που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη μέγιστη δυνατή προστασία της περιοχής από τις πλημμύρες. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια συστήματος αρθρωτής αντιπλημμυρικής προστασίας αποτελούμενο από φράγματα και αντλίες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση