Απαλλοτρίωση-εξπρές για τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα Κ. Μακεδονίας - Επιτάχυνση έργων αποβλήτων σε νησιά

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε σήμερα, εγκρίθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων για την απαραίτητη ολοκλήρωση 4 έργων διαχείρισης αποβλήτων. Ειδικότερα, πρόκειται για τη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που πρέπει να δημιουργηθεί στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και αυτές στα νησιά Λέρο, Τήνο και Ύδρα.

Τα έργα για τα οποία αποφασίστηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι τα εξής:

1. Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Ο χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της νήσου Λέρου.

3. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Ύδρας και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Νήσου Ύδρας και

4. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Τήνου.

Η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα της ΠΚΜ θα ανεγερθεί στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης, σε έκταση 816 στρεμμάτων. Πρόκειται για ένα έργο που, μαζί με τη ΜΕΑ Δυτικού Τομέα, φιλοδοξεί να δώσει ανάσα στον τομέα της διαχείρισης των σκουπιδιών της πόλης, του νομού, αλλά και της Χαλκιδικής.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε στο Υπουργικό Συμβούλιο την αναγκαιότητα του χαρακτήρα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, λόγω του κινδύνου απώλειας κοινοτικών κονδυλίων που έχουν δεσμευτεί γι' αυτόν τον λόγο, λόγω της επιβολής προστίμων από την ΕΕ, αλλά και λόγω της απειλής της δημόσιας υγείας.

Δηλαδή, ανέφερε, εάν ακολουθείτο η συνήθης διαδικασία, τα έργα δεν θα είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν εγκαίρως, με αποτέλεσμα είτε να μην ενταχθούν και να λάβουν κοινοτικούς πόρους, είτε οι πόροι αυτοί που τυχόν έχουν καταβληθεί να πρέπει να επιστραφούν, με προφανή ζημία της εθνικής οικονομίας. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι εάν τα έργα δεν ολοκληρωθούν μέχρι το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, δηλαδή μέχρι το έτος 2023, είναι πολύ πιθανόν να μην υλοποιηθούν αργότερα, με δεδομένο ότι τέτοια έργα δεν θα χρηματοδοτούνται στην επόμενη προγραμματική περίοδο από Κοινοτικούς Πόρους.

Σχετικά με την επιβολή προστίμων από την ΕΕ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε υπόψιν του Υπουργικού Συμβουλίου ότι η ταχεία ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης των απορριμμάτων στη Λέρο, την Ύδρα και την Τήνο θα απαλλάξει τη χώρα από το ετήσιο – και προσβλητικό - πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ, καθώς σε αυτά τα νησιά λειτουργούν έως και σήμερα Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Αυτό βεβαίως εξήγησε, αποτελεί και απειλή για τη δημόσια υγεία.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε τη δυνατότητα που παρέχει το Σύνταγμα, σε έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, να αποφασισθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων και εν γένει ακινήτων. Με αυτήν την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση κατασκευής αυτών των έργων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων.

Φωτογραφία αρχείου

Για όλους αυτούς τους λόγους ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε τη δυνατότητα που παρέχει το Σύνταγμα, σε έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, να αποφασισθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων και εν γένει ακινήτων.  Με αυτήν την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση κατασκευής αυτών των έργων σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Αποβλήτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση