Απειλούμενα σαλάχια και προστατευόμενοι καρχαρίες καταλήγουν στο πιάτο των Ελλήνων (φωτο)

 

Στις ελληνικές θάλασσες φιλοξενούνται περισσότερα από 65 είδη καρχαριών και σαλαχιών, πολλά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση και 25 από αυτά προστατεύονται από την Εθνική Νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Παρά τη σημαντική βιοποικιλότητα ειδών που εντοπίζονται στις ελληνικές θάλασσες, οι γνώσεις μας σχετικά με τη βιολογία και την οικολογία τους είναι ιδιαίτερα ελλιπείς με αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική προστασία τους.

Με βάση τα παραπάνω η περιβαλλοντική οργάνωση iSea έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους καρχαρίες και τα σαλάχια με στόχο τη βελτίωση της γνώσης, αλλά και της κατάστασης των πληθυσμών τους στις ελληνικές θάλασσες μέσα από την ορθή επιστημονική γνώση. Σε αυτό το πλαίσιο πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Marine Policy η έρευνα της ΜΚΟ, Assessing multiple sources of data to detect illegal fishing, trade and mislabelling of elasmobranchs in Greek markets.

Στην έρευνα αξιοποιήθηκαν πολλαπλές πηγές πληροφοριών, όπως τα επίσημα στοιχεία από τις ιχθυόσκαλες της χώρας, στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων, δείγματα από φέτες καρχαριών και σαλαχιών προς πώληση, καθώς και παρατηρήσεις καρχαριών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Παράλληλα έγινε και μια πλήρης ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καρχαριών και των σαλαχιών στην Ελλάδα.

Από τα αποτελέσματα προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

1. Το παράνομο εμπόριο ελασμοβράγχιων είναι μια πραγματικότητα στην Ελλάδα με πολλαπλά περιστατικά αλίευσης προστατευόμενων ειδών. Τα περιστατικά που καταγράφηκαν πιθανώς αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό των πραγματικών περιστατικών, καθώς όλες οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μόνο από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

2. Είδη καρχαριών και σαλαχιών πωλούνται με λάθος όνομα (σε ποσοστό 60%) με αποτέλεσμα απειλούμενα με εξαφάνιση και προστατευόμενα είδη να καταλήγουν καθημερινά στο πιάτο μας.

3. Σημαντικά κενά εντοπίζονται στη νομοθεσία με αποτέλεσμα να συντηρείται τόσο η παράνομη αλιεία, όσο και το παράνομο εμπόριο προστατευόμενων ειδών.

4. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση κατανάλωσης καρχαριών και σαλαχιών στη Νότια Ευρώπη μαζί με την Ιταλία.

Η iSea σε συνέχεια των ευρημάτων της παραπάνω έρευνας προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην εξάλειψη φαινομένων παράνομης αλιείας και εμπορίου και θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη προστασία των καρχαριών και των σαλαχιών στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Απαιτείται εναρμόνιση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

2. Κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των επαγγελματιών αλιέων και των αρμόδιων αρχών τόσο σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, όσο και για την αναγνώριση και απελευθέρωση των προστατευόμενων ειδών.

3. Τέλος, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες (όπως γενετικές αναλύσεις) για την αποτελεσματικότερη ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων, ώστε να καταπολεμηθούν φαινόμενα λανθασμένης σήμανσης και πώλησης προστατευόμενων ειδών.

Οι καρχαρίες και τα σαλάχια έχουν παρουσία στις θάλασσες του πλανήτη μας εδώ και σχεδόν μισό δισεκατομμύριο χρόνια. Η σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια, καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα. Με βάση την πρόσφατη έκθεση του IUCN τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού των σαλαχιών και το 54% των καρχαριών βρίσκεται σε κίνδυνο. Κύρια αιτία είναι η υπεραλίευση που σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά ζωής αυτών των ειδών (χαμηλοί ρυθμοί αναπαραγωγής κυρίως λόγω αργής ανάπτυξης, γεννητικής ωρίμανσης και χαμηλής γονιμότητας) έχει φέρει τους πληθυσμούς τους σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

«Είναι χρέος μας να προστατέψουμε και να διατηρήσουμε τη σπάνια βιοποικιλότητα των ελληνικών θαλασσών για τις μελλοντικές γενιές!», καταλήγει η περιβαλλοντική οργάνωση.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση