Απλήρωτοι έξι μήνες οι εργαζόμενοι του ΦΔ Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου

Απλήρωτοι είναι οι εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, αφού εδώ και σχεδόν έξι μήνες παραμένουν απλήρωτοι καθώς δεν είναι δυνατή η καταβολή της μισθοδοσίας τους.

Αιτία της μεγάλης δυσλειτουργίας και της καθυστέρησης πληρωμών, είναι ένα ποσό που επιδικάστηκε σε εργαζομένους του φορέα διαχείρισης το 2013 και δεν δόθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να δεσμευθούν οι λογαριασμοί του φορέα, να απενταχθεί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πλέον να μη μπορούν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και να καλυφθούν βασικά έξοδα του Φορέα Διαχείρισης.

Ακολουθεί η ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζειμπέκ προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

«Θέμα: “Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και Θάσου”

Ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου με έδρα το Πόρτο Λάγος Ξάνθης είναι Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στον οποίο εργάζονται συνολικά έντεκα άτομα.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό δημόσιο οργανισμό με χωρική εμβέλεια σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη και αρμοδιότητα την διοίκηση και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Όπως γίνεται αντιληπτό, η απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα είναι αναγκαία για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας του, όπως επίσης και για την προστασία σημαντικών ειδών άγριας πανίδας, χλωρίδας και οικοτόπων που διέπονται από αυστηρό καθεστώς προστασίας.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το Ν. 4519/2018 θωράκισε όλους τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της χώρας, θεσμοθέτησε την λειτουργία τους και αναβάθμισε τις αρμοδιότητές τους σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα δρομολόγησε και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση της ΝΔ με τον αντιπεριβαλλοντικό Ν. 4685/2020 ανέτρεψε όλες αυτές τις εξελίξεις και επέβαλε ένα συγκεντρωτικό αθηνοκεντρικό μοντέλο διοίκησης καταργώντας τους Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι θα υπάγονται πλέον σε ένα κεντρικό Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), χωρίς να διαθέτουν δική τους νομική υπόσταση και οικονομική αυτοτέλεια, χωρίς εργαζόμενους και ενώ τους αφαιρείται η γνωμοδοτική τους αρμοδιότητα στην διαδικασία των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, αλλά και η ευθύνη διαχείρισης της περιοχής και εφαρμογής των διαχειριστικών μελετών και δράσεων στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000..

Αποτέλεσμα της πολιτικής της ΝΔ είναι από τον Απρίλιο του 2021 οι εργαζόμενοι του Φορέα να βρίσκονται σε απόγνωση καθώς δεν είναι δυνατή η καταβολή της μισθοδοσίας τους, λόγω των οριζόντιων μέτρων που ελήφθησαν το τελευταίο διάστημα από τη κεντρική διοίκηση.

Αρχικά, δεσμεύθηκαν όλοι οι ενεργοί λογαριασμοί του φορέα σε όλες τις τράπεζες σε συνέχεια της μη αποπληρωμής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (135/2012) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο λογαριασμός αυτός, μέσω του οποίου διενεργούνταν όλες οι συναλλαγές του φορέα, δεσμεύτηκε τον Ιούνιο του 2020. Για το θέμα αυτό κατατέθηκε και σχετική ερώτηση στις 17.05.21 από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Στην απάντηση του ο κ. Υπουργός στις 08.06.21 (Α.Π. 48045/2053) δεσμευόταν ότι «…ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα αναλάβει τη μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων των Φορέων…».

Η δέσμευση του λογαριασμού είχε ως αποτέλεσμα να απενταχθεί ο φορέας από τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία είχε ενταχθεί, ένα εκ των οποίων αφορούσε την αγορά εξοπλισμού αξίας 160.000 ευρώ, το οποίο και χάθηκε οριστικά. Επιπλέον, ο φορέας δεν μπορεί να ενταχθεί σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα. Για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος, ο φορέας άνοιξε λογαριασμό σε μια μικρή τράπεζα ζητώντας από το υπουργείο να κατατίθεται εκεί η ετήσια επιχορήγηση για τα λειτουργικά του έξοδα. Η μισθοδοσία, όμως, συνέχιζε να καταβάλλεται μέσω του «ενδιάμεσου» λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδας. Τον Μάιο του 2021 όλοι οι ενδιάμεσοι λογαριασμοί στην Τράπεζα της Ελλάδος καταργήθηκαν με αποτέλεσμα να επέλθει αδιέξοδο και με την μισθοδοσία των εργαζομένων.

Βεβαίως, για την οριστική επίλυση του θέματος απαιτείται η αποπληρωμή του ποσού που έχει επιδικαστεί. Όμως, έχουν προταθεί στο αρμόδιο Υπουργείο και άλλες λύσεις όπως να καταβάλλεται η μισθοδοσία απευθείας μέσω του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής). Η καλύτερη, δε, βραχυπρόθεσμη λύση θα ήταν η υπογραφή Υπουργικής Απόφασης που θα ορίσει ως ακατάσχετο τον λογαριασμό της Ταμειακής Διαχείρισης που αφορά την μισθοδοσία για 6 μήνες, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, μέχρι να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα. Από την πλευρά τους οι Εργαζόμενοι στον Φορέα υπέβαλλαν και έγγραφη καταγγελία στο αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ξάνθης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, είναι ανεπίτρεπτο ο κρατικός μηχανισμός να μην μπορεί να επιλύσει το ζήτημα της μισθοδοσίας των Υπαλλήλων ενός Κρατικού Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι παρέχουν κανονικά την εργασία τους σε καθημερινή βάση.

Επειδή, οι εργαζόμενοι στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας & Θάσου παραμένουν απλήρωτοι εδώ και σχεδόν έξι μήνες, καίτοι παρέχουν την εργασία τους κανονικά και ενώ ο αρμόδιος Υπουργός έχει δεσμευτεί για την καταβολή της μισθοδοσίας από τον ΟΦΥΠΕΚΑ σε όλους τους εργαζόμενους των φορέων.

Επειδή, η οριστική επίλυση του προβλήματος της μισθοδοσίας των εργαζομένων στον Φορέα είναι κομβικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα, στην ευθύνη του οποίου βρίσκεται η μεγαλύτερη υγροτοπική περιοχή της χώρας.

Επειδή, η περιβαλλοντική πολιτική της ΝΔ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την ελλιπή προστασία του και σε πρόστιμα από την ΕΕ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πότε και πώς προτίθεστε να επιλύσετε οριστικά το ζήτημα της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμαρίδας και Θάσου;

2. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει το ακατάσχετο του λογαριασμού της Ταμειακής Διαχείρισης, αναφορικά με την μισθοδοσία των εργαζομένων στον Φορέα;

3. Με ποιον τρόπο προτίθεστε να στηρίξετε τον Φορέα, ώστε να μην αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα στο μέλλον και να μην βρεθεί ξανά εκτός ευρωπαϊκών προγραμμάτων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Φάμελλος Σωκράτης»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση