Αποδομεί το νέο «Εξοικονομώ» η ΠΟΜΙΔΑ - Η πρόταση και τα παραδείγματα

Συντριπτικά πιο συμφέρουσα τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους ιδιοκτήτες, υποστηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ότι είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η πρότασή της για παροχή φορολογικών κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, αντί επιδοτήσεων μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

Τα σχετικά στοιχεία παρουσίασαν στο ενημερωτικό σεμινάριο για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ ο πρόεδρος  κ. Στράτος Παραδιάς και ο τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης, παραπέμποντας στον αναλυτικό συγκριτικό πίνακα κόστους / οφέλους, όπως φαίνεται παρακάτω:

Δεδομένα και Παρατηρήσεις:

1. Στην περίπτωση της αυτοχρηματοδότησης τα 2/3 των υλικών θα ληφθούν ατιμολόγητα.
2. Η επιδότηση του «Εξοικονομώ» καλύπτει και το ΦΠΑ 24%.
3. Λαμβάνεται μία τυπική αναλογούσα εισφορά αλληλεγγύης 3% που αναλογεί σε αυτό το έργο, στην πράξη μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη.
4. Το συνολικό ποσοστό % των επιβαρύνσεων του τιμολογίου (φορολογικών ~29% και ασφαλιστικών ~30 έως 37%, εισφορά αλληλεγγύης) λαμβάνεται ίσο με ε= 58%.
5. Το τελικό τιμολόγιο λαμβάνεται ίσο με ίσες με Y / (1-ε%) όπου Y είναι η καθαρή παρεχόμενη υπηρεσία.
6. Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης της περιπτώσεως αυτής λαμβάνονται παντού ίσα με 500 ευρώ έκαστο, (πλέον ΦΠΑ). Στην περίπτωση της αυτοχρηματοδότησης είναι πιθανόν και να παραλειφθούν εντελώς, ιδιαίτερα το πρώτο.
7. Το συνολικό κόστος για τον ιδιοκτήτη αποτελεί την βασική παράμετρο συγκρίσεως μεταξύ των διαφόρων επιλογών. Παρατηρείται ότι η αυτοχρηματοδότηση είναι ανταγωνιστική όλων των περιπτώσεων επιδοτήσεων εκτός από επιδοτήσεις 60% και πάνω. Εάν όμως ληφθούν υπ’ όψιν οι απαιτήσεις προσωπικής εργασίας από πλευράς ιδιοκτησίας για την παρακολούθηση και συντονισμό του έργου αλλά και ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η ιδιοκτησία σε περίπτωση ελέγχου και απορρίψεως των δαπανών, διαπιστώνεται ότι απαιτείται το ποσοστό επιδότησης να είναι τουλάχιστον 70% ώστε να καθίσταται ελκυστική η ένταξη στο «Εξοικονομώ».
8. Υπολογίζεται η δημοσιονομική δαπάνη με βάση τα ανωτέρω στοιχεία.
9. Στο δημοσιονομικό όφελος προστίθεται ένα 7% επί τον τζίρο των υλικών+εξοπλισμός ως τυπικός φόρος εισοδήματος των προμηθευτικών εταιρειών.
10. Τα οφέλη από την μείωση της ανεργίας εκτιμώνται εδώ συντηρητικά ως 7% επί των εργατικών του έργου.

Συμπέρασμα

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για την εκτέλεση της ενεργειακής αναβάθμισης με επιστροφή φόρου ίση με το 50% της αξίας του έργου, μέσω της φορολογίας εισοδήματος ΕΝΦΙΑ και κάθε άλλου φόρου προς το Ελληνικό Δημόσιο, είναι τελικά η ελκυστικότερη και ευκόλως υλοποιήσιμη, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, διότι:

1. Είναι η πλέον μαζικού χαρακτήρα προσέγγιση στο πρόβλημα, αφού κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει άμεσα, γιατί δεν θα υπόκειται σε αριθμητικό περιορισμό δικαιούχων ιδιοκτητών, όπως το «Εξοικονομώ», οι δυνατότητες του οποίου είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του κτιριακού δυναμικού.

2. Αποκτούν κίνητρα για αναβάθμιση και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων κατοικιών, καθώς η μείωση του ενεργειακού κόστους ωφελεί τον ενοικιαστή και όχι τον ιδιοκτήτη που καλείται να χρηματοδοτήσει τις εργασίες.

3. Δεν εκτίθεται ο ιδιοκτήτης σε μεγάλο βαθμό κινδύνου από την μη έγκριση των δαπανών όπως μπορεί να συμβεί με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ».

4. Είναι η πλέον συμφέρουσα και για το Ελληνικό Δημόσιο διότι όχι μόνον δεν θα χάσει από την εφαρμογή της, αλλά θα κερδίσει σε φορολογικά έσοδα, απασχόληση και εξοικονόμηση ενέργειας, που είναι και ο τελικός στόχος.

Παραδείγματα

Από τα παραδείγματα που επεξεργάστηκε η ΠΟΜΙΔΑ, προκύπτει ότι η φοροαπαλλαγή είναι πιο συμφέρουσα ακόμη και από την περίπτωση που οι εργασίες αναβάθμισης γίνουν με «μαύρες» συναλλαγές, δηλαδή χωρίς παραστατικά. Περίπτωση που φυσικά επισύρει σοβαρούς κινδύνους για πρόστιμα ενώ αφήνει ακάλυπτο τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση κατασκευαστικής αστοχίας.

Αναλυτικά, για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης καθαρής αξίας 25.000 ευρώ (12.500 ευρώ κόστος υλικών και 12.500 ευρώ καθαρή αμοιβή εργασίας) το τελικό κόστος αφού προστεθούν οι φορολογικές, ασφαλιστικές κλπ, επιβαρύνσεις διαμορφώνεται στα 53.645 ευρώ.

Το ποσό αυτό επιδοτείται μέσω του «Εξοικονομώ» κατά 25 – 70 % ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του εισοδήματος. Στην περίπτωση της «μαύρης» συναλλαγής το κόστος για τον ιδιοκτήτη είναι 27.240 ευρώ και το Δημόσιο χάνει τα έσοδα από φόρους και εισφορές.

Αν εφαρμοστεί το μοντέλο της φοροαπαλλαγής, που προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει τελικά 26.822 ευρώ, (αφού από το κόστος της αναβάθμισης αφαιρείται η φοροαπαλλαγή 50 %) και το Δημόσιο θα εισπράξει 29.395 ευρώ από φόρους και εισφορές στα υλικά και την εργασία.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» γίνεται ευνοϊκότερο για τον ιδιοκτήτη μόνο στις περιπτώσεις που η επιδότηση είναι 60 ή 70 %, δηλαδή για πολύ χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες για τις οποίες η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εκ των πραγμάτων δύσκολη.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς κάλεσε την κυβέρνηση έστω και τώρα να υιοθετήσει την πρόταση της Ομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας ότι η φοροαπαλλαγή θα έχει συνολικά μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία (ΑΕΠ, απασχόληση, δημόσια έσοδα, εξοικονόμηση καυσίμων, εμπορικό ισοζύγιο, εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μείωση ενεργειακής φτώχειας) καθώς οι εργασίες αναβάθμισης θα υλοποιηθούν σε συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό κατοικιών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση