ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ σε επίπεδο Ομίλου. Ας μας επιτραπεί να θεωρήσουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προς τη χώρα μας και τη ΔΕΗ.

Διαχρονικά, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε όλο των φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Από το τέλος Οκτωβρίου 2015, το συνολικό ποσό των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ ανέρχεται στα 2,4 δις Ευρώ.

Ειδικότερα η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι πολύτιμη καθώς αποτελεί κύρια πηγή άντλησης νέων μακροπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων για έργα υποδομών ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της οικονομικής, της λειτουργικής αλλά και της περιβαλλοντικής απόδοσης του Ομίλου ΔΕΗ.

Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας, ανταποκρινόμενοι στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, στοχεύοντας στην περιβαλλοντική αριστεία και στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής μας απόδοσης.

Σε αυτές τις επενδύσεις εντάσσονται:

1. οι νέες θερμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα οι οποίες θα αντικαταστήσουν εν μέρει τις παλαιές και μη αποδοτικές μονάδες που θα αποσυρθούν τα επόμενα έτη,

2. η ανάπτυξη διασυνδέσεων συγκεκριμένων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα,

3. η προσθήκη νέας ισχύος και η αναβάθμιση των υποδομών στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά.

Κυρίες και Κύριοι,

Κατά τη διάρκεια των 60 ετών λειτουργίας της, η ΔΕΗ έκανε πραγματικότητα την ηλεκτροδότηση της Ελλάδας παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και σε περισσότερα από 50 νησιά - με 36 σταθμούς να λειτουργούν σε αυτά.
Η σημερινή υπογραφή της δεύτερης σύμβασης χρηματοδότησης - 110 εκατομμυρίων ευρώ, έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της πρώτης σύμβασης χρηματοδότησης 80 εκατομμυρίων ευρώ που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2014, από συνολική γραμμή χρηματοδότησης 190 εκατομμυρίων ευρώ. H χρηματοδότηση αυτή, θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για τα νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά. Είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών ενέργειας στα Ελληνικά νησιά, τόσο για τη ζωή των κατοίκων τους όσο και για τη στήριξη του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξής τους.

Σημαντική θέση στο στρατηγικό σχεδιασμό μας για τα μη-Διασυνδεδεμένα νησιά κατέχει ο νέος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη νότια Ρόδο καθαρής ισχύος 115 MW. Η κατασκευή του είναι επιβεβλημένη με δεδομένο το ρυθμό ανάπτυξης της περιοχής λόγω του αυξανόμενου τουρισμού. Έτσι θα διασφαλίζεται ο μακροχρόνιος ενεργειακός εφοδιασμός του νησιού και μάλιστα με υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αφετέρου θα έχει θετική επίπτωση και στον τομέα της απασχόλησης, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η κατασκευή της μονάδας έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο να λειτουργήσει πριν από το θέρος του 2016.

Εκτός από την νέα μονάδα στη Ρόδο, η νέα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα διατεθεί και σε άλλα έργα ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 174 εκατομμυρίων ευρώ σε δεκαεπτά Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής σε διάφορα νησιά. Ενδεικτικά αναφέρω τα όμορφα νησιά της Σαντορίνης, της Καλύμνου, της Κω και της Καρπάθου. Είναι, βλέπετε, τόσα πολλά τα όμορφα νησιά του Αιγαίου, που δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να τα αναφέρω όλα.
Στόχος είναι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, όσο και η αντικατάσταση μονάδων παλαιάς τεχνολογίας με νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον και γενικά η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου εξοπλισμού και των υποδομών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!