Από το μεσημέρι οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.gr, που έχει ενεργοποιηθεί από την περασμένη Πέμπτη για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα και οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, συνολικού ύψους 209,02 εκ ευρώ, προβλέπει επιδότηση έως και 70%, ενώ οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με κριτήρια το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση.

Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο μόνο εάν οι επιπλέον της μίας αιτήσεις αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Όλες οι επεμβάσεις ανακαίνισης – ενεργειακής αναβάθμισης και όλες οι επιθεωρήσεις από ενεργειακό επιθεωρητή θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Αν κάποιος είχε εκδώσει εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν από τις 26 Νοεμβρίου 2017 πρέπει να το επανεκδώσει.

Για την είσοδο στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα εξής:

– Η κυριότητα του ακινήτου, που πρέπει να είναι κύρια κατοικία.

– Οι κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet.

– Η νομιμοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.

– Το ενεργειακό πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την χαμηλή ενεργειακή απόδοση του ακινήτου, που πρέπει να είναι κατηγορίας Δ ή χαμηλότερα

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ όμως, το πρόγραμμα συμφέρει μόνο στις περιπτώσεις που η επιδότηση είναι 60% ή 70%, δηλαδή για πολύ χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες για τις οποίες η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δύσκολη. Επίσης ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου, όπως την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, την αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργεί Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk) με τηλ: 2103000877 και email: infoekoii@etean.com.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση