Από 1 έως 3 Ιουνίου η ΓΣ της ΕΔΕΥΑ

Με πληθώρα σημαντικών θεμάτων συνέρχεται από τη 1η έως την 3η Ιουνίου, στην Άρτα, η 28η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Στο επίκεντρο της ΓΣ, μεταξύ άλλων, θα βρεθούν το νέο βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις Δ.Ε.Υ.Α. η ψήφιση του οποίου επίκειται και με το οποίο οι Δ.Ε.Υ.Α. θα κληθούν να λειτουργήσουν σ' ένα συνεκτικό, σύγχρονο και ασφαλές θεσμικό περιβάλλον, οι αναπτυξιακές προοπτικές των Δ.Ε.Υ.Α. και ο εκσυγχρονισμός τους, οι νέοι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης που τέθηκαν από την πρόσφατη σχετική Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην λειτουργία και βιωσιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α., η μείωση του ενεργειακού κόστους, ο έλεγχος και η μείωση του μη ανταποδοτικού νερού, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, η ποιότητα νερού και τα σχέδια ασφάλειας νερού.

Την πρώτη ημέρα των εργασιών της θα πραγματοποιηθεί συνάντηση τεχνικού χαρακτήρα με πρωτοβουλία των Επιστημονικών Επιτροπών της 'Ένωσης. Στη γενική συνέλευση  θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις 116 Δ.Ε.Υ.Α. μέλη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δήμαρχοι, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες όπως Γενικοί Διευθυντές και στελέχη των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Οι διοργανωτές έχουν καλέσει τους συναρμόδιους για θέματα Δ.Ε.Υ.Α. υπουργοί Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, κ.κ. Σκουρλέτης και Φάμελλος, τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Βαρλαμίτη, καθώς και την Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Φωτονιάτα. Ακόμη έχουν κληθεί οι τους Πρόεδροι των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ κ.κ. Παπαδόπουλο και Κρεστενίτη.

Σχετική εισήγηση υπάρχει και για τα σχέδια ασφάλειας νερού, ένα σοβαρό θέμα με το οποίο ασχολείται η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.. «Τα σχέδια ασφάλειας νερού είναι μία υποχρέωση για τις Δ.Ε.Υ.Α. που προκύπτει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το νερό που σήμερα αναθεωρείται. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με τα στελέχη της θα υποβοηθήσει της Δ.Ε.Υ.Α. να εκπονήσουν τα σχέδια αυτά. Ήδη η Επιτροπή Περιβάλλοντος ασχολείται με ειδικά θέματα όπως η ανάλυση μικροβιακών φραγμών», είπε ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το τελευταίο διάστημα διερευνά και τις αναπτυξιακές προοπτικές των Δ.Ε.Υ.Α. «Αυτές θα μπορούσαν να προκύψουν μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει στις Δ.Ε.Υ.Α. το θεσμικό τους πλαίσιο για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους δηλαδή, οι Δ.Ε.Υ.Α. έχουν τη θεσμική δυνατότητα να διευρύνουν το αντικείμενό τους πέρα από την ύδρευση και την αποχέτευση στο φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την άρδευση. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους θα αποφέρει έσοδα στις επιχειρήσεις που τα έχουν ανάγκη στην εποχή που διανύουμε», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Το πρόγραμμα

programma_1

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση