Αρση των περιορισμών στη χρήση βιομάζας

 

Την άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης  δρομολογεί   το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική απαγόρευση επεβλήθη πριν 18 χρόνια ( ΚΥΑ 10315/93), εξαιτίας του ιδιαίτερα επιβαρυμένου ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.

Το ΥΠΕΚΑ, αναγνωρίζοντας ότι εξαιτίας της προόδου των τεχνολογιών καύσης βιομάζας και ιδιαίτερα των pellets οι παραπάνω περιβαλλοντικοί περιορισμοί έχουν αρθεί, ότι η βιομάζα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό του κόστους για τη θέρμανση με χρήση συμβατικών καυσίμων, ότι η βιομάζα συνεισφέρει στους στόχους του «20-20-20», καθώς και ότι υπάρχει η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία, προχωρά στην αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται ως το τέλος της εβδομάδας να δώσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της νέας Υπουργικής Απόφασης, που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού χρήσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!
Tagspellet