Αρχίζει ο διάλογος για τα αγροπεριβαλλοντικά στο νέο ΠΑΑ

Με επιστολή της η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς τις ΔΑΟΚ και τους σύμβουλους – μελετητές ζητά να ξεκινήσουν οι διεργασίες και ο διάλογος προκειμένου να συνταχθεί  το θεσμικό πλαίσιο για τα να νέα Αγροπεριβαλλοντικά  Προγράμματα.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, η Διεύθυνση Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αναμένεται να οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) ορισμένων γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικών δράσεων για την καινούργια προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΑΑ, η Διεύθυνσή μας εκτός από τα ανειλημμένα των δράσεων 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 και 4.2 του Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013, αναμένεται να οριστεί ΕΦΔ για τις κάτωθι δράσεις του νέου ΠΑΑ:

10.1.1 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας
10.1.2 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
10.1.5 Περιβαλλοντική αποκατάσταση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
10.1.6 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
10.1.7 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων
10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση

«Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των Υπηρεσιών υλοποίησης των δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ως προς την εφαρμογή των δράσεων του ΠΑΑ 2007-2013, παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας και τυχόν προτάσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που θα εκδοθεί για την εφαρμογή των δράσεων, της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων καθώς και της μηχανογραφικής εφαρμογής, προκειμένου να αποφύγουμε παρόμοιες δυσχερείς καταστάσεις και καθυστερήσεις κατά την προκήρυξη των δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020.

Επιπλέον, θα εκτιμούσαμε εάν είχατε συγκεκριμένες προτάσεις – σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των νέων δράσεων, ώστε να καταστούν περισσότερο ορθολογικές, τις οποίες θα μπορούσαμε εφόσον είναι εφικτό να συμπεριλάβουμε σε μελλοντική τροποποίηση των τεχνικών δελτίων των δράσεων του ΠΑΑ 2014 -2020, που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση. Για τη διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι το ΠΑΑ 2014-2020 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr. Το Μέτρο 10 του προγράμματος που αφορά στις ενισχύσεις για τη γεωργία και το περιβάλλον ξεκινάει από τη σελίδα 708 και οι επιμέρους δράσεις από τη σελίδα 714.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε το ανωτέρω σε όσο το δυνατό περισσότερους εμπλεκόμενους όπως:

Συμβούλους – μελετητές των δικαιούχων
Αρχές της Περιφέρειας προκειμένου να υποβάλλουν και εκείνοι τις απόψεις τους.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης

Δ/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση