Αρχίζουν με 3,2 εκατ. τα δυο προγράμματα LEADER στον νομό Θεσσαλονίκης

Άνοιξαν οι προσκλήσεις της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ) για την υποβολή προτάσεων για έργα δημόσιου χαρακτήρα και για τα δυο τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER στον νομό Θεσσαλονίκης. Έργα που έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3,2 εκατομμύριων ευρώ και θα υλοποιηθούν σε οχτώ Δήμους.

Η ΑΝΕΘ εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις δυο σχετικές προσκλήσεις, μετά και την οριστικοποίησή τους από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Όπως μεταδίδει η Voria.gr, η ΑΝΕΘ έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα δημοσιοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει και ανοιχτές ημερίδες ενημέρωσης στις περιοχές παρέμβασης των δυο προγραμμάτων, ενώ θα λειτουργήσει και αρμόδιο γραφείο υποστήριξης.

Στόχος είναι να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος για τα νέα προγράμματα Leader, που είναι και από τα πλέον αναμενόμενα στις περιοχές της υπαίθρου του νομού Θεσσαλονίκης.

Δήμοι Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και σε τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε τρεις κύριες δράσεις, προς χρηματοδότηση:

1.Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές. Περιλαμβάνει: στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια – 350.000 ευρώ. Επίσης, στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) – 300.000 ευρώ. Επιπλέον περιλαμβάνει στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) – 600.000 ευρώ. Πρόσθετα περιλαμβάνει ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων – 120.000 ευρώ, αλλά και στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια) – 300.000 ευρώ.

2.Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα. Περιλαμβάνει: βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – 100.000 ευρώ.

3.Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών. Περιλαμβάνει: Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα – 80.000 ευρώ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη συνεπώς, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με αυτή την πρόσκληση, ανέρχεται συνολικά σε 1.850.000 ευρώ. Η ενίσχυση για έργα και δράσεις που δεν αποφέρουν κέρδος φτάνει στο 100% κάθε πρότασης που θα επιλεχτεί, ενώ μπορεί να φτάσει και στο 80% σε προτάσεις οι οποίες αποφέρουν κέρδος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αρχίσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους από τις 20 Απριλίου και μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Δήμοι Χαλκηδόνας και Δέλτα

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας και τμήματος του Δήμου Δέλτα.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε δυο κύριες δράσεις, προς χρηματοδότηση:

1.Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές. Περιλαμβάνει: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια – 450.000 ευρώ. Επίσης, περιλαμβάνει στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία) – 250.000 ευρώ. Επιπλέον περιλαμβάνει στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές) – 300.000 ευρώ. Παράλληλα περιλαμβάνει ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων – 50.000 ευρώ και στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια) – 250.000 ευρώ.

2.Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα. Περιλαμβάνει: βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – 50.000 ευρώ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη συνεπώς, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με αυτή την πρόσκληση, ανέρχεται συνολικά σε 1.350.000 ευρώ. Οι προθεσμίες και το ύψος ενισχύσεων είναι αντίστοιχο της πρώτης πρόσκλησης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση