ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΧΕ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΚΜ

Αρχίζει από σήμερα, με πρωτοβουλία και ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η δημόσια διαβούλευση για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΟΧΕ ΒΑΑ), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020.

Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, που θα γίνουν στη νέα προγραμματική περίοδο.

Σήμερα άρχισε η αποστολή των κατευθύνσεων σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη από τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προς τους Δήμους της Θεσσαλονίκης. Οι κατευθύνσεις περιλαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα και ερωτηματολόγιο στη βάση του οποίου θα εντοπιστούν και θα επιλεγούν τελικά οι δυνητικοί θύλακες επικέντρωσης των παρεμβάσεων.
Οι Δήμοι στους οποίους εστάλη η ενημέρωση και το ερωτηματολόγιο είναι: Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Δέλτα, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας – Χορτιάτη.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «ευθύνη μας είναι να επισπεύσουμε τις διαδικασίες υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος δύο ετών μέχρι να αρχίσει το ΣΕΣ 2014 – 2020 και αυτό το χρόνο πρέπει να τον αναπληρώσουμε, ώστε και στη νέα προγραμματική περίοδο να επιτύχουμε απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στο 100%, όπως πετύχαμε και στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Το νέο εργαλείο των επενδύσεων σε αστικές περιοχές, προκειμένου να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο, διορθώνοντας παθογένειες του παρελθόντος, που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, είναι πολύτιμο, ειδικά για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Θέλουμε τους Δήμους αρωγούς στην προσπάθειά μας, μέσα από τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ να βελτιώσουμε την εικόνα περιοχών οι οποίες σήμερα είναι υποβαθμισμένες και να πετύχουμε πραγματική αστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη».

Το «Ενημερωτικό Σημείωμα» περιλαμβάνει:

-Το πλαίσιο και τις δεσμεύσεις που ισχύουν για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.
-Τις απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις για το περιεχόμενο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τους διαμορφωνόμενους στρατηγικούς στόχους και άξονες της στρατηγικής και τη διαθεσιμότητα των πόρων του ΠΕΠ.
-Την εξειδίκευση της Περιοχής Εφαρμογής της ΟΧΕ ΒΑΑ, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στο «Ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό δυνητικών θυλάκων επικέντρωσης», ζητείται από τους Δήμους, η προκαταρκτική και ενδεικτική υπόδειξη εκείνων των υποπεριοχών (θυλάκων επικέντρωσης) εντός των ορίων της ευρύτερης Περιοχής Εφαρμογής της ΟΧΕ ΒΑΑ, όπου σε μεγαλύτερο βαθμό εμφανίζονται τα προβλήματα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός των ΕΔΕΤ (οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και κλιματικής αλλαγής), και οι οποίες, έπειτα από αξιολόγηση, ενδεχομένως να οριστούν ως «θύλακες επικέντρωσης» εντός της Περιοχής Εφαρμογής.

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) άρχισε τη δημόσια διαβούλευση και την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων για την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην περιοχή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016, θα προσδιορίσει την περιοχή παρέμβασης καθώς και τους φορείς που θα εμπλακούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής ΟΧΕ και στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων - πράξεων. Στη συνέχεια και έως τα τέλη Απριλίου 2016 θα εκδοθεί ο σχετικός Οδηγός Εφαρμογής. Η Πρόσκληση για ένταξη στο ΠΕΠ προβλέπεται για το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016, της οποίας θα προηγηθεί εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους φορείς».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση