Ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό: Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τα πρότυπα ποιότητας (vid)

Το νερό της βρύσης στην Ευρώπη είναι απολύτως ασφαλές για να το πίνουμε, η ΕΕ εργάζεται, όμως, για να το κάνει ακόμη ασφαλέστερο

Γνωρίζω ότι το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζήτημα σημαντικό για όλους μας, όπως κατέδειξε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water». Για τον λόγο αυτόν, είμαι πολύ χαρούμενος που καταλήξαμε σήμερα σε συμφωνία όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όπου κι αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, μπορείτε να πιείτε νερό χωρίς φόβο για την υγεία σας.

Ioan Deneș, Υπουργός Υδάτων και Δασών της Ρουμανίας

Ένα από τα κύρια στοιχεία της πρότασης αναδιατύπωσης είναι ο εκσυγχρονισμός των ισχυόντων προτύπων ποιότητας των υδάτων, τα οποία είχαν καθοριστεί εδώ και πάνω από μια εικοσαετία. Η πρόταση εισάγει εξάλλου μια προσέγγιση για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων η οποία λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να μειώσει, μακροπρόθεσμα, το κόστος της παρακολούθησης, εγγυώμενη ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα του πόσιμου νερού.

Επιπλέον, η προτεινόμενη αναθεωρημένη οδηγία εισάγει νέες υποχρεώσεις για βελτίωση της πρόσβασης στο νερό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες του πόσιμου νερού που τους αφορά, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το Συμβούλιο προτείνει παράλληλα μια νέα διαδικασία καθορισμού των υγειονομικών απαιτήσεων για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το νερό το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Επιδιώκεται έτσι να βελτιωθεί η ποιότητα των υλικών αυτών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας και η αποφυγή μολύνσεων.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό την 1η Φεβρουαρίου 2018. Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της 25ης Ιουνίου 2018 πραγματοποίησε συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την πρόταση. Οι συζητήσεις ουσιαστικού περιεχομένου συνεχίστηκαν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια της αυστριακής και της ρουμανικής Προεδρίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισηγήθηκε τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής κατά την ολομέλεια της 23ης Οκτωβρίου 2018. Η θέση του σε πρώτη ανάγνωση αναμένεται κατά την δεύτερη ολομέλεια του Μαρτίου. Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν μάλλον επί φινλανδικής Προεδρίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση