Ατμοσφαιρική ρύπανση: Πλατφόρμα live ενημέρωσης θέτει σε λειτουργία ο δήμος Θεσσαλονίκης

Πλατφόρμα που ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την ατμοσφαιρική ρύπανση και προειδοποιεί έγκαιρα τους πολίτες και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες για τους κινδύνους που προκύπτουν σε περιπτώσεις υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων θέτει σε λειτουργία ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Το «Ενοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», η εξειδικευμένη πλατφόρμα - διαδικτυακή εφαρμογή που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE SIRIUS, παρουσιάζει τις τρέχουσες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και προβλέψεις για κάθε δημοτικό διαμέρισμα για διάστημα τριών ημερών. Ο δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει τις επίγειες μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίες αποτελούν εισαγωγικά δεδομένα των προγνωστικών μοντέλων του έργου.

Για την έγκυρη και άμεση ενημέρωση των δημοτών παρουσιάζονται, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με εύληπτο τρόπο ο Δείκτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης με κατάλληλες οδηγίες προς το κοινό. Επιπλέον, περιλαμβάνει προηγμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία της δημόσιας υγείας, το οποίο λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις μετεωρολογικές συνθήκες, παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τους δημότες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

«Με την κλιματική κρίση να έχει κάνει ήδη αισθητές τις επιπτώσεις της, διευρύνουμε τις συνεργασίες μας με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, έτσι ώστε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης μας. Με την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση που μας παρέχει η νέα αυτή πλατφόρμα, ο δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά σε επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας», δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Η νέα πλατφόρμα θα παρουσιαστεί στη διάρκεια ημερίδας με τίτλο «Περιβαλλοντική Πληροφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης - Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Υγεία», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουνίου και ώρα 09:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δημαρχιακού Μεγάρου, στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα LIFE SIRIUS

Το LIFE SIRIUS βελτιώνει τη διακυβέρνηση στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις μέσω της διεύρυνσης των γνώσεων και των ικανοτήτων των αρμόδιων δημόσιων αρχών. Στοχεύει στη σχεδίαση και τη λειτουργία ενός συστήματος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πληροφόρησης σε τρεις αστικές περιοχές (Θεσσαλονίκη/Ελλάδα, Ρώμη/Ιταλία, Λευκωσία/Κύπρος), ώστε να αντικατοπτρίσει ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, δημογραφικών δεδομένων και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων, το οποίο:

  •     Παρέχει εξειδικευμένα προϊόντα πρόγνωσης της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ) και ποιότητας του αέρα, κυρίως για εφαρμογές στην κοινωνία.
  •     Αναπτύσσει και εφαρμόζει σύστημα πληροφόρησης και προειδοποίησης υγείας εξαιτίας καυσώνων και υποβαθμισμένης ποιότητας αέρα.
  •     Εφαρμόζει τα προαναφερθέντα Επιχειρησιακά συστήματα προειδοποίησης/πληροφόρησης για την ποιότητα του αέρα και την υγεία στις τρεις αστικές περιοχές από τους αντίστοιχους εταίρους-φορείς διοίκησης (Δήμος Θεσσαλονίκης, DEP Lazio-Department of Epidemiology of the Regional Health Service of Lazio, Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου).
  •     Χρησιμοποιεί με βέλτιστο τρόπο τις μετρήσεις από τα υπάρχοντα δίκτυα ποιότητας του αέρα και μετεωρολογίας.
  •      Καθιερώνει εργαλεία διάχυσης και ανοιχτή πρόσβαση σε πληροφορίες καιρού και υγείας υψηλής ανάλυσης σε φορείς πολιτικής και ενδιαφερόμενα μέρη.
  •     Δημιουργεί εξειδικευμένη πλατφόρμα με σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας για τη διασφάλιση της ανάληψης απαραίτητης δράσης.
  •     Διατηρεί στενή επαφή και επικοινωνία με φορείς διοίκησης τοπικές πρωτοβουλίες και ενδιαφερόμενα μέρη ώστε ναδιασφαλίσει την επικοινωνία της επιστημονικής πληροφορίας στους τελικούς χρήστες και την παροχή ανατροφοδότησης για τη βελτίωση των υπηρεσιών.
  •     Το ήδη υπάρχον και λειτουργικό δίκτυο επαφών του LIFE ASTI θα χρησιμοποιηθεί και θα επεκταθε περαιτέρω ώστε να συμπεριλάβει περισσότερες οντότητες, ομάδες κατοίκων και ΜΚΟ.
  •      Αναπτύσσει εξειδικευμένο σχέδιο απόκρισης στη συνδυασμένη πίεση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των καυσώνων.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται επί σειρά ετών με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, τόσο για την υλοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων όπως τα LIFE-ASTI και LIFE-SIRIUS , αλλά και άλλων ευρωπαϊκών και μη πρωτοβουλιών, όπως η συμμετοχή του Δ.Θ. στην Ευρωπαϊκή Αποστολή «Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις», η προώθηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας κ.α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας αυτής θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο οι δύο φορείς δεσμεύονται να συμβάλουν στην υλοποίηση σημαντικών ενεργειών για την πόλη της Θεσσαλονίκης, με γνώμονα την πληροφόρηση και την προστασία των πολιτών από επιβαρυντικές για την υγεία περιβαλλοντικές πιέσεις.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση