Αυξητική τάση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης

του Νίκου Αβουκάτου

Σε στενή παρακολούθηση του φαινομένου της σωματιδιακής ρύπανσης στη περιοχή της Νέας Ευκαρπίας βρίσκεται ο δήμος Παύλου Μελά. Ο Σταθμός Μέτρησης PM10 (VEREWA F-701-20) είναι εγκατεστημένος στην οροφή του Πολιτιστικού Κέντρου Ευκαρπίας και τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2015.

«Σε 24ωρη βάση γίνονται μετρήσεις για τον έλεγχο των επιπέδων συγκέντρωσης PM10 εξαιτίας της αυξημένης ανησυχίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τη βιομηχανική δραστηριότητα, την αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση και την πρόσφατη εγκατάσταση και λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας», επισήμανε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα Περιβάλλοντος του Δήμου Παύλου Μελά, Σάκης Λαζαρίδης.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δημοσιεύονται ανά μήνα στην ιστοσελίδα του Δήμου και παράλληλα στέλνονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για ενημέρωση.

Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις προέκυψαν τα εξής:

- Για το έτος 2015 και πιο συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 14/03/2015 ως το τέλος του έτους, διαπιστώθηκαν 9 υπερβάσεις του ημερησίου ορίου. Ο μέσος όρος έτους ήταν 23 μg/m3.

- Για το έτος 2016 διαπιστώθηκαν 14 υπερβάσεις του ημερησίου ορίου. Ο μέσος όρος έτους ήταν 24 μg/m3.

- Για το έτος 2017 έχουν διαπιστωθεί 10 υπερβάσεις του ημερησίου ορίου και ο μέσος όρος έτους είναι 25 μg/m3, μέχρι σήμερα. (Να σημειωθεί ότι τους χειμερινούς μήνες καταγράφονται αυξημένες μετρήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των υπερβάσεων αναμένεται μετά τον Οκτώβριο να αυξηθεί).

Το σύνολο των υπερβάσεων παρατηρούνται από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο.

«Τις ημέρες που παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των ορίων, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ήταν κατά κανόνα αυξημένες σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, γεγονός που φανερώνει ότι μέχρι σήμερα δεν καταδεικνύεται συστηματική συνεισφορά τοπικών φαινομένων στη σωματιδιακή ρύπανση της περιοχής», υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσονικόλας, Δρ Χημικός Μηχανικός- Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου Παύλου Μελά.

Συνολικά, τα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή της Ευκαρπίας κινούνται σε κανονικά επίπεδα και δεν παρατηρούνται αποκλίσεις από τα νομοθετημένα όρια.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία μέσω της ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/30.3.11), τα όρια ορίζονται ως εξής:

- Ανώτατο ημερήσιο όριο συγκέντρωσης (μ.ο. 24ώρου) ίσο με 50 μg/m3. Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων υπερβάσεων του ανωτέρου ορίου: 35/έτος.

- Ανώτατο ετήσιο όριο συγκέντρωσης (μ.ο. έτους) ίσο με 40 μg/m3.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση