Αυτές είναι οι νέες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης

Ερωτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιοχών που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητά του, καθώς και με τη διοίκησή τους, θέτει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, που προσφάτως μετονομάστηκε σε Φορέα Διαχείρισης Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, όπως προβλέπει ο νέος νόμους του κράτους (Ν. 4519/2018) για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΦΔ, με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται τίθενται αρκετά ερωτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιοχών αυτών καθώς και με τη διοίκησή τους σε συνδυασμό με την οργάνωση και τη συγκρότηση του Φορέα Διαχείρισης, όπως:

  • Τα διαφορετικά προστατευτέα στοιχεία και οι διαφορετικές πιέσεις και απειλές
  • Η διαφορετική διοικητική ένταξη των περιοχών (9 Δήμοι, 2 Περιφέρειες)
  • Η μέχρι σήμερα απουσία θεσμικού πλαισίου για τις εν λόγω περιοχές, δηλαδή η απουσία εγκεκριμένων Ε.Π.Μ. και Π.Δ., αλλά και Σχεδίων Διαχείρισης, τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΥΠΕΝ
  • Η υποστελέχωση του προσωπικού του ΦΔ σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της έκτασης της περιοχής ευθύνης του

Πώς διαμορφώνεται πλέον η χωρική αρμοδιότητά του

Ο Φορέας υπενθυμίζει αρχικά ότι η χωρική αρμοδιότητά του αυξάνεται σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον εκτός από την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του περιοχή ευθύνης, και άλλες πέντε (5) ακόμα περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Συγκεκριμένα, η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ περιλαμβάνει συνολικά τις εξής οχτώ (8) περιοχές του Δικτύου Natura 2000:

 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha)
1 GR2440004 ΕΖΔ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ 7020,86*
2 GR2440003 ΕΖΔ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 523,02
3 GR2440007 ΖΕΠ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ 13.088,40
4 GR2440002 ΕΖΔ ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 47682,07*
5 GR2440005 ΖΕΠ ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 10.969,51
6 GR1430006 ΖΕΠ ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 31.079,47
7 GR2430001 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ) 3.465,86
8 GR2440006 ΕΖΔ ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ 6.684,85

* Νέα έκταση μετά την τροποποίηση των ορίων περιοχών Δικτύου Natura 2000 (αύξηση έκτασης) με την ΚΥΑ 50743/2017 (ΦΕΚ 4432/Β΄)

ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας
ΕΖΔ: Ειδική Ζώνη Διατήρησης
Σκίαση: Οι επιπλέον ΠΠ που προστέθηκαν στα όρια ευθύνης του ΦΔ με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α΄)

Συνολικά η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ αυξάνεται από 19.835 ha σε 115.494 ha, δηλαδή σχεδόν εξαπλασιάζεται. Η νέα περιοχή ευθύνης του ΦΔ εντοπίζεται εντός των ορίων 9 Δήμων, με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στον Δήμο Λαμιέων και εντός 2 Περιφερειών (Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας), με το μεγαλύτερο τμήμα να ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον, ο ΦΔ έχει στην αρμοδιότητά του εκτός από ορεινά οικοσυστήματα (Οίτη, Καλλίδρομο, Τυμφρηστός, Όθρυ), ποτάμια οικοσυστήματα (Σπερχειός ποταμός) και θαλάσσια (Μαλιακός κόλπος).

Χάρτης της νέας περιοχής ευθύνης του ΦΔ, η οποία περιλαμβάνει εκτός από την παλιά περιοχή ευθύνης του ΦΔ και τις επιπλέον περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ και ΖΕΠ) (δεδομένα από Geodata.gov)

Όπως σημειώνει ο ΦΔ, με το Ν. 4519/2018, μεταξύ άλλων, επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ, µε έµφαση στα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και διαβούλευσης, παράλληλα µε την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4, στις αρμοδιότητες των ΦΔΠΠ περιλαμβάνεται η υλοποίηση και παρακολούθηση των Σχεδίων Διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, καθώς και η ανάληψη δράσεων και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την ήπια τοπική ανάπτυξη στις προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, οι ΦΔΠΠ μεριμνούν για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, την κατάρτιση μελετών και τη διεξαγωγή ερευνών, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία Σχέδια Διαχείρισης. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη οι ΦΔΠΠ παρέχουν αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων με δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων πληροφόρησης, έκδοσης ενημερωτικού υλικού και διοργάνωσης/συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνέδρια, ημερίδες κτλ. Τέλος, οι ΦΔΠΠ οφείλουν να συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης τους για την εκπλήρωση του έργου τους.

Σύμφωνα με τον Φορέα, «με τον νέο νόμο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τα Διοικητικά Συμβούλια των ΦΔΠΠ και θεσμοθετούνται επταμελή Δ.Σ., τα οποία πρόκειται να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018».

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση