Αυτή την εβδομάδα οι αιτήσεις για τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020), οι οποίες αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιστήμονες.

Τα νέα προγράμματα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, χαρακτηρίζονται από το τρίπτυχο ανάπτυξη-εργασία-αλληλεγγύη, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτόμα, τη νεανική και την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθώς και την οικολογική διάσταση του όλου σχεδιασμού.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας των νέων προγραμμάτων βρίσκεται η υποστήριξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων καινοτομικών παραγωγικών συστημάτων, όχι αποσπασματικά και μεμονωμένα αλλά ως κρίκους μιας παραγωγικής αλυσίδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος της αγροδιατροφής, όπου η οικονομία παρουσιάζει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και ζητούμενο είναι να αναπτυχθούν όλες οι δυνατές συνέργειες από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Ειδική μέριμνα αποδίδεται στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της στήριξης των επιχειρήσεων, όσο και με την ανάπτυξη υποδομών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση