Αυτοί είναι οι περιβαλλοντικοί όροι του υδροηλεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα

του Νίκου Αβουκάτου

Υπογράφηκε η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΕ) στη Μεσοχώρα από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο, όπως δημοσιεύει σήμερα η Greenagenda.gr.

Όπως ορίζεται, η εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής του, τις εργασίες αποκατάστασης των επεμβάσεων, τη συνολική λειτουργία του έργου, η εφαρμογή των οποίων βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του.

Στην απόφαση γίνεται η περιγραφή του έργου αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν μεταξύ άλλων τη λεκάνη απορροής, το ταμιευτήρα και τη σήραγγα εκτροπής. 

Προβλέπονται ειδικοί όροι για τον οικισμό της Μεσοχώρας, η οποία θα κατακλυστεί κατά το ήμισυ από τα νερά της μελλοντικής λίμνης.

Ακόμη, τονίζεται ότι το υδροηλεκτρικό αυτό έργο αξιοποίησης των υδάτων του ποταμού Αχελώου δεν έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του Εθνικού και Περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.

«Το έργο έχει απεμπλακεί πλήρως τόσο λειτουργικά όσο και τεχνικά από τα έργα εκτροπής του Αχελώου και καθίσταται αμιγώς υδροηλεκτρικό, όπως αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ και κατατάσσεται στην Ομάδα Υδραυλικά έργα».

Επίσης, γίνεται αναφορά στις οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος κ.α.

Προσδιορίζονται  επίσης, οι όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η απόφαση θα ισχύσει για 10 έτη και προβλέπονται σε αυτήν οι προϋποθέσεις για την ανανέωση και την τροποποίηση της.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση