Ο προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου για το 2017

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου για το 2017.

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισμού, μέσω του Πράσινου Ταμείου θα διατεθούν 325.000 ευρώ για επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων το 2017.

Επίσης, στις 700.000 ευρώ προϋπολογίζεται η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ στα 173.400.000 προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα από τις προϋπολογιζόμενες καταπτώσεις εγγυήσεων.

Συνοπτικά, βάσει της απόφασης του ΥΠΕΝ, το ισοζύγιο εσόδων – εξόδων διαμορφώνεται ως εξής:

Έσοδα : € 264.400.000

Έξοδα : € 89.000.000

Ταµειακό αποτέλεσµα : € 175.400.000

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ (εκτός Χρηµατοοικονοµικών Συναλλαγών) : € 174.100.000.

Δείτε αναλυτικά τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου για το 2017, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση