Αυτό είναι το νέο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού - Όλα τα ονόματα

του Θοδωρή Καραουλάνη

Τους ανθρώπους που έχουν λόγο, εισηγούνται και συμβουλεύουν, ως συλλογικό όργανο, τον Υπουργό Περιβάλλοντος για θέματα εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αττικής και Θεσσαλονίκης όρισαν από κοινού πριν λίγες ημέρες οι Υπουργοι ΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης και Γιάννης Τσιρώνης.

Πρόκειται για το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού που προβλέπεται από το νόμο και στην πραγματικότητα αντικαθιστά τις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ΟΡΣΑ και του ΟΡΘΕ που καταργήθηκαν. Έτσι, το Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή, να προτείνει προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας - Αττικής και Θεσσαλονίκης, να γνωμοδοτεί επί των Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, των έργων και των παρεμβάσεων εντός της περιοχής του εκάστοτε ρυθμιστικού σχεδίου, και να εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί θεμάτων εφαρμογής των ρυθμιστικών σχεδίων.

Η συγκρότηση λοιπόν του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού έγινε από τους Υπουργούς ΠΕΝ με τα παρακάτω μέλη:

1. την Μαρία Ζήφου, Δρ. Χωροτάκτης – Πολεοδόμος, ως Πρόεδρο,
2. την Ελένη Ηλιοπούλου, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, ως Αντιπρόεδρο,
3. τον Νικόλαο Μανάλη, Γ. Δ/ντη Χωρικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Αντωνόπουλο, Δ/ντη Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών.
4. την Ελισάβετ Θωΐδου, Επ. Καθηγήτρια ΤΜΧΑ/Π.Σ./Α.Π.Θ. ως μέλος, με  αναπληρωτή τον Ηλία Γιαννίρη, Επ. Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης.
5. τον Γιάννη Γιώργο, Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής ως εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με αναπληρωτή τον κ. Νάσο Αναγνωστόπουλο, Περιφ. Σύμβουλο Αν. Αττικής.
6. τον κ. Γεώργιο Μαρκόπουλο, Δήμαρχο Γαλατσίου, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ), με αναπληρωτή τον κ. Αναστάσιο Μαυρίδη, Δήμαρχο Λυκόβρυσης - Πεύκης.
7. τον κ. Παναγιώτη Πατσαβό, Περιφερειακό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Δαμάσκο, και τον κ.  Θεοφάνη Παπά, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας  και Περιβάλλοντος ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με  αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα, Περιφερειακό Σύμβουλο. Συμμετέχει ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητα του θέματος που εξετάζεται.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μέλη του Συμβουλίου είναι άμισθα και η θητεία τους είναι τριετής.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι υποχρεωτικά το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα ή κατά την κρίση του Προέδρου όταν αυτό είναι απαραίτητο. Μάλιστα ορίζεται ότι συνεδριάζει στον 5ο όροφο του κτηρίου
του ΥΠΕΝ επί της οδού Πανόρμου 2 ή σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον Πρόεδρο!

Προφανώς για όλους ορθής αντιμετώπισης των ζητημάτων, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου οποιοσδήποτε εκπρόσωπος φορέα ή άλλο φυσικό πρόσωπο προκειμένου να συνεισφέρει στο διάλογο σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου ή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ αλλά πάντα με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου.

Στο συμβούλιο οι αποφάσεις διατυπώνονται σε κείμενο γνωμοδότησης στο οποίο καταγράφονται και οι τυχόν μειοψηφούσες απόψεις, με ευθύνη του Προέδρου και η γνωμοδότηση υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη και κατατίθεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση